Każdy pacjent, mający skierowanie na badanie, zgłasza się do rejestracji Zakładu Radiologii.

Rejestracja Zakładu Radiologii jest czynna  od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.00 – 19.30.

Zdjęcia rentgenowskie wykonywane są na bieżąco, w dniu zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem, pozostałe badania – USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, wymagają wyznaczenia daty i godziny planowanego badania.

W ustalonym terminie pacjent, z dokumentem potwierdzającym tożsamość, zgłasza się do rejestracji Zakładu Radiologii  w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej, po czym kierowany jest do odpowiedniej pracowni.

 

Zdjęcia rentgenowskie, wykonywane na zlecenie podmiotów zewnętrznych, realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.30.

W celu wykupienia kliszy lub płyty CD  pacjent zgłasza się do rejestracji Zakładu Radiologii.

Po odbiór wyników badania ( w tym także wykup  płyty CD i kliszy), może się zgłosić pacjent lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez pacjenta  w rejestracji Zakładu Radiologii, albo, w przypadku pacjentów szpitalnych –osoba upoważniona w historii choroby do odbioru dokumentacji medycznej.

Możliwe jest przesłanie wyników pocztą, jeśli pacjent, pisemnie, zgłosi taką potrzebę.

Osoby niespełniające w/w zasad mogą złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Dziale Koordynacji  Opieki (pokój D3 w godzinach 7.30 – 15.05).

Zakres usług, oferowanych w Zakładzie Radiologii, obejmuje:

 1. diagnostykę radiologii konwencjonalnej - zdjęcia RTG;
 2. diagnostykę USG:
 • narządów jamy brzusznej
 • tarczycy
 • piersi
 • przezciemiączkowe
 • jąder
 • tkanek miękkich położonych powierzchownie
 • badanie stawów
 • badanie naczyniowe metodą USG – Doppler

3. diagnostykę radiologiczną specjalistyczną:

 • urografia
 • cystouretrografia mikcyjna

4. mammografię cyfrową z tomosyntezą;

5. wielorzędową spiralną tomografię komputerową;

6. biopsje cienko- i gruboigłowe;

7. rezonans magnetyczny.

 

 

Rejestracja na badania, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii wykonywanych w ramach umowy z NFZ:

 • w godzinach 7.30 – 15.05, tel.: 67 21 06 338, 67 21 06 555
 • w godzinach 15.05 – 19.30, tel. 67 21 06 549, 67 21 06 407

 Rejestracja na badania wykonywane odpłatnie :

 • rezonans magnetyczny, tel. 67 2106 609
 • tomografię komputerową, tel.67 2106 477
 • USG, tel.67 2106  549 lub 67 2106  407

Wszystkie badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (zdjęcia rtg, tomografia komputerowa, mammografia) wymagają skierowania od lekarza.

Badania odpłatne wykonywane są w dni robocze, wg cennika obowiązującego w Szpitalu Specjalistycznym.

Informacje dotyczące odbioru wyników :

tel. 67 21 06 549

tel. 67 21 06 407