Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i z Pododdziałem Chorurgii Onkologicznej na co dzień pełni „ostry dyżur”.

W Oddziale przeprowadza się około 1500 operacji rocznie. Są to operacje wykonywane metodami klasycznymi oraz laparoskopowymi m.in. usunięcie pęcherzyka żółciowego, operacje wyrostka robaczkowego, część operacji nowotworów jelita grubego. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz chirurgii naczyniowej.

Oddział korzysta z nowoczesnych metod diagnostycznych w zakresie radiologii (usg, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz medycyny nuklearnej (oznaczanie węzłów chłonnych wartowniczych).

Chorzy na schorzenia onkologiczne leczeni są kompleksowo, we współpracy z onkologami i radioterapeutami, leczenie jest planowane podczas konsyliów onkologicznych w ramach karty DILO.

Karda pielęgniarska posiada specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, a także studia licencjackie i magisterskie. Swoja wiedzę poszerza i uaktualnia biorąc udział w kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz tematycznych konferencjach.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • operacje naczyniowe związane z miażdżycą i tętniakami w zakresie aorty brzusznej i tętnic kończyn,
  • operacje z zakresu chirurgii onkologicznej związane z nowotworami trzustki, żołądka, jelita grubego, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego, piersi, czerniaków oraz nowotworów tarczycy,
  • wykonywanie przetok tętniczo - żylnych do dializoterapii,
  • wszczepianie Port’u do podawania chemioterapii,
  • biopsje gruboigłowe nowotworów,
  • wszczepianie znaczników do raków piersi przed chemioterapią,
  • operacje przepuklin powłok brzusznych i przepuklin pachwinowych,
  • zabiegi endoskopowe zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze, m. in.: gastroskopie, kolonoskopie, endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, endoskopowe usuwanie polipów z żołądka i jelita grubego oraz ERCP (endoskopową wsteczną cholangiopankeratografię), endoskopowe sfinkterotomie, usuwanie złogów z dróg żółciowych oraz protezowanie dróg żółciowych i protezowanie przełyku.

Wyznaczanie terminów przyjęć do oddziału odbywa się we wtorki i piątki, zazwyczaj od godz. 10 do godz. 12 – proszę zgłaszać się do sekretariatu oddziału.

Po leczeniu szpitalnym chorzy pozostają pod ambulatoryjną opieką lekarzy, którzy wykonywali zabiegi operacyjne.