Polityka żywieniowa w Szpitalu

Pacjentom hospitalizowanym Szpital zapewnia całodobowe, bezpłatne wyżywienie.

Żywienie pacjenta rozpoczyna się w dniu przyjęcia od obiadu, a kończy się w dniu wypisu.

Żywienie medyczne jest integralną częścią leczenia pacjenta. Jego celem jest poprawa i/lub utrzymanie stanu odżywienia chorego, co ma istotne znaczenie w procesie zdrowienia.

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. jest możliwość przygotowania diety specjalnej, indywidualnej dla pacjenta. Możliwa jest również konsultacja dietetyka bezpośrednio z pacjentem w oddziale.

Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 – 5 posiłków dziennie spośród kilkunastu diet. Na każdym z oddziałów szpitalnych znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności. Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z lodówki. Zapewni to wszystkim pacjentom utrzymanie właściwej jakości przechowywanej żywności (zasady korzystania opisane są w instrukcji znajdującej się przy lodówce dla pacjentów).

Posiłki dla pacjentów przygotowywane są w kuchni naszego szpitala zgodnie z opracowaną i wdrożoną dokumentacją systemu HACCP. Transportowane są one do oddziałów w termosach termoizolacyjnych specjalnymi wózkami, pozwalającymi zachować właściwą temperaturę od momentu przygotowania do podania pacjentowi. Aby mieć możliwość spożycia ciepłego posiłku prosimy, aby pacjenci przebywali w salach chorych w zaplanowanych porach podawania posiłków, tj. w godzinach: 8.00, 13.00, 17.00.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych, a wygodne ich spożycie ułatwiają stoliki przy szafkach przyłóżkowych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków towarzyszą pielęgniarki lub personel pomocniczy. Za zgodą personelu medycznego, udział w karmieniu mogą brać również bliscy pacjenta. W przypadku, gdy chory nie może spożyć posiłku w wyznaczonych godzinach ze względu na przeprowadzane u niego badania diagnostyczne lub lecznicze, podgrzany posiłek będzie podany później.

Zapewnieniu właściwego żywienia sprzyja systematyczna kontrola posiłków przez dietetyków zatrudnionych w Dziale Żywienia.

Zalecenia żywieniowe