W Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej każde łóżko wyposażone jest w standardowy sprzęt niezbędny do obserwacji, leczenia i prowadzenia chorego po urazie, zabiegu operacyjnym w obrębie klatki piersiowej.

Oddział posiada całodobowy dostęp do Pracowni Endoskopii w wyposażeniu której znajduje się nowoczesny sprzęt do badań diagnostycznych i leczniczych układu oddechowego.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

 • chorób płuc (przede wszystkim leczeniem raka płuc),
 • chorób śródpiersia,
 • chorób opłucnej,
 • chorób ściany klatki piersiowej,
 • chorób przepony,
 • urazów klatki piersiowej,
 • resekcja płuc, płatów i segmentów z możliwością wykonywania badań histopatologicznych w trakcie zabiegu operacyjnego,
 • guzów śródpiersia,
 • zabiegi naprawcze wrodzonych wad ściany klatki piersiowej np. klatka piersiowa lejkowata,
 • wideotorakoskopia,
 • mediastinoskopia,
 • sympatektomia piersiowa metodą wideo,
 • drenaże jam opłucnowych,
 • punkcje jam opłucnowych,
 • usunięcie ciał obcych z dróg oddechowych,
 • BAC - w Tomografii Komputerowej,
 • BAG - w Tomografii Komputerowej,
 • BAL – Bronchofiberoskopie.