Zakład Patomorfologii jest czynny w dni robocze od godz. 7.30 do 15.05.
Badania są przyjmowane w godzinach 8.30 – 13.30.
Odbiór wyników osobisty przez Kontrahenta lub wysłanie pocztą przez Kancelarię Szpitala.

Badania wykonywane w Zakładzie Patomorfologii:
A: Histopatologiczne:
1) materiały operacyjne.
2) biopsje gruboigłowe (BAG).
3) badanie histopatologiczne endoskopowe.
4) badanie materiałów pobranych podczas sekcji zwłok.
B: Cytologiczne:
1) badanie płynów z jam ciała.
2) ocena materiałów z BACC.
3) cytologia złuszczeniowa nosa.
4) cytologia ginekologiczna.
C: Badania śródoperacyjne.
D: Sekcje zwłok ( wykonywane w czasie pracy Prosektorium ).
1) lekarskie
2) sądowo- lekarskie.

Ceny badań dostępne są w aktualnym cenniku Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Czas wykonywania badań – tryb Standardowy:
1) do 30 dni roboczych.
2) w przypadku wysyłania badań do diagnostów zewnętrznych 2-3 tygodnie dłużej.
Badania w trybie CITO:
1) czas wykonania od 5 do 15 dni roboczych w zależności od rodzaju badania.
2) w przypadku diagnostów zewnętrznych 1-2 tygodnie dłużej.
Ceny badań w trybie CITO: 100% wyższe.
Konsultacje w ośrodku referencyjnym i badania wysokospecjalistyczne zgodnie z cennikiem Ośrodków Zewnętrznych (informacja pod numerem Sekretariatu Zakładu Patomorfologii: 210-63-66).
E: Udostępnianie sali sekcyjnej do badań pośmiertnych oraz oględzin zwłok (uzgodnienie terminu – 210-63-61; 210-66-60).
F. Udostępnianie pomieszczenia Rodzinom w celu pożegnania ze zmarłymi oraz Zakładom Pogrzebowym w celu ubrania i przygotowania osoby zmarłej do pogrzebu ( uzgodnienie terminu: 210-63-61 ).

Zasady wydawania zwłok:

 • zwłoki osób zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile odbierane są w Prosektorium od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
 • odbiór zwłok odbywa się zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – osobistym lub telefonicznym (67 210-63-61). Brak takiego uzgodnienia może powodować problemy z terminem pogrzebów. Szpital Specjalistyczny w Pile nie ponosi za nie odpowiedzialności. O kontakt z Prosektorium prosimy Rodzinę lub upoważniony przez nią Zakład Pogrzebowy
 • zwłoki osób zmarłych odbiera upoważniony przez Rodzinę zmarłego Zakład Pogrzebowy. Upoważnienie w formie pisemnej pozostaje w Prosektorium Szpitala Specjalistycznego w Pile,
 • do odebrania zwłok osoby zmarłej wymagane jest: odstąpienie od badania pośmiertnego podpisane przez Dyrektora Szpitala; odzież lub prześcieradło do okrycia zwłok; trumna, ewentualnie kapsuła transportowa (niedopuszczalne są nosze); karawan; w przypadku zwłok zabezpieczonych wcześniej przez Prokuraturę wymagana jest jej pisemna zgoda na pochowanie;

 

Informacje dla Rodziny:

W razie korzystania z pomieszczeń w celu ubrania zwłok lub przeprowadzenia ceremonii ich pożegnania należy:

 • zgłosić wcześniej chęć i godzinę rezerwacji pomieszczenia ubierania zwłok (telefonicznie 2106361 lub osobiście );
 • uiścić w kasie Szpitala należną opłatę (zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Pile) i dostarczyć dowód wpłaty w Prosektorium,
 • po zakończonych czynnościach ubierania lub pożegnania należy pozostawić pomieszczenie ubierania zwłok w takim stanie, jak je zastano – czyli posprzątać pomieszczenie (m.in. usunąć zanieczyszczenia, insekty itp.) i zabrać ze sobą powstałe odpady,
 • w przypadku nieprzestrzegania zasad sanitarno – epidemiologicznych Szpital zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do pomieszczenia ubierania zwłok oraz wystawienia faktury obciążającej kosztami utylizacji powstałych odpadów oraz mycia i dezynfekcji pomieszczenia według obowiązującego cennika,
 • pomieszczenie ubierania zwłok jest dostępne w godzinach pracy Prosektorium.

Zwłoki są wydawane Zakładom Pogrzebowym okryte i ułożone na wózku szpitalnym.
Zwłoki osób zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile mogą być ubrane, nieodpłatnie przez pracowników Prosektorium na życzenie Rodziny w dostarczona przez nią odzież.
Nie dotyczy to Zakładu Pogrzebowego.
Zwłoki osób zmarłych poza Szpitalem są ubierane lub okrywane przez odbierający je Zakład Pogrzebowy.

Przechowywanie zwłok w chłodni szpitalnej:

 • 72 godziny bezpłatnie – osoby zmarłe w Szpitalu Specjalistycznym w Pile – po upływie 72 godzin przechowywanie zwłok jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 • Zwłoki spoza Szpitala Specjalistycznego w Pile – przechowywane odpłatnie zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem od chwili umieszczenia zwłok w chłodni,
 • Wydanie zwłok następuje po uiszczeniu opłaty w Kasie Szpitala i po dostarczeniu potwierdzenia do Prosektorium Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz badań do dalszej diagnostyki:
1) Preparaty, bloczki parafinowe udostępniane są na wniosek Pacjenta/osoby przez niego upoważnionej/władnej instytucji.
Wniosek składany jest w Zakładzie Patomorfologii – Sekretariat w formie pisemnej lub elektronicznej – patomorfologia@szpital.pila.pl

Formularze załączone są na stronie internetowej (do wypełnienia).
Strona internetowa Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Ośrodki Usług – Medyczne.
Zakład Patomorfologii.
Link: udostępnienie materiałów histopatologicznych.
2) Wydawanie materiałów następuje zawsze w terminie wcześniej uzgodnionym z Sekretariatem Zakładu Patomorfologii.
Czas oczekiwania: do trzech dni.
3) Odbiór badań może być osobisty przez Pacjenta lub przez osobę upoważnioną.
Upoważnienie musi zawierać dane osoby odbierającej, numer dowodu osobistego, ścisłe określenie czego dotyczy wypożyczenie: dane Pacjenta, numer badania. Czy wypożyczane są preparaty/bloczki parafinowe. Należy podać cel i miejsce dalszych badań oraz potwierdzić zwrot wypożyczonych badań (do 3 miesięcy).