Oddział Kardiologiczny z Pracownią Hemodynamiki posiada 38 łóżka, w tym 10 łóżek tworzy Intensywny Nadzór Kardiologiczny. Wykonywane badania pozwalają ocenić strukturę serca, zawansowanie choroby i postępy w ich leczeniu.

Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego posiada aparaturę do teletransmisji Ostrych Zespołów Wieńcowych co pozwala skrócić drogę pacjenta z zawałem serca do leczenia inwazyjnego w Pracowni Hemodynamiki .

W Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego znajduje się 6 stanowisk z monitorowaniem nieinwazyjnym, dysponuje sprzętem do pilnej diagnostyki i interwencji przy łóżku pacjenta (echokardiograf, defibrylatory, stymulacja czasowa pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, zestawy do drenażu jamy osierdzia).

Lekarze kardiolodzy wszczepiają stymulatory serca i kardiodefibrylatory. Wykonują zabiegi angioplastyki i ablacji.

Pracownia Hemodynamikiw bezpośrednim sąsiedztwie oddziału, dysponuje dwoma pracowniami hemodynamicznymi na których wykonujemy planowe oraz pilne zabiegi. Pełni całodobowy dyżur hemodynamiczny dzięki temu możliwe jest zabiegowe leczenie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym o każdej porze dnia i nocy (poprzez natychmiastowe wykonanie koronarografii oraz angioplastyki wieńcowej).

W naszym oddziale leczenie i diagnostykę wykonują doświadczeni kardiolodzy, opiekę sprawują wyspecjalizowane pielęgniarki.

 

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

 • diagnostykę zaburzeń rytmu,
 • diagnostykę omdleń,
 • diagnostykę choroby niedokrwiennej serca,
 • leczenie nadciśnienia tętniczego,
 • leczenie niewydolności serca,
 • angiopplastykę naczyń wieńcowych: implantacja stentów uwalniających lek DES, rot ablacja, ablacja,
 • badnie echograficzne serca,
 • echo przezprzełykowe,
 • testy wysiłkowe,
 • testy pionizacyjne,
 • holtery ciśnieniowe i EKG,
 • zapisy EKG.

Dla naszych pacjentów pielęgniarki prowadzą edukacje z zakresu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Informacją o planowanych przyjęciach służą sekretarki medyczne Oddziału pod nr telefonu 67 2106 413, a o przyjęciach na badania i zabiegi koronarograficzne pod nr 67 2106 563.