Koordynator ds szybkiej ścieżki onkologicznej (DILO) Marzanna KAMIŃSKA

Nr tel: 451 071 464, miejsce: I piętro - pok. D133 (obszar przyszpialnych poradni specjalistycznych).

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

 

Etap diagnostyki wstępnej i pogłębionej

W przypadku wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania karty, dalsza diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, będzie odbywała się w poradniach Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile 
 
Etap Konsylium

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której obecność nowotworu zostanie potwierdzona, Szpital Specjalistyczny w Pile na podstawie wystawionej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zapewnia Państwu możliwość konsultacji na Konsylium.
Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów: onkologii, radioterapii i dziedziny zabiegowej, który opracuje dla Pana/Pani plan leczenia.
 
Leczenie onkologiczne w Szpitalu Specjalistycznym w Pile:

1. Zabiegowe – odbywa się w wybranych oddziałach Szpitala,
2. Systemowe – w Oddziale Chemioterapii Nowotworów oraz w Ambulatorium Chemioterapii,
3. Radioterapią – odbywa się poprzez ścisłą współpracę z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Pile

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest wystawiona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawierająca informacje o przeprowadzonej diagnostyce.

 Szpital Specjalistyczny w Pile udostępnia numer telefonu Koordynatora Opieki Onkologicznej oraz adres e-mail, na który możecie Państwo kierować pytania dotyczące organizacji leczenia.

Koordynator udzieli informacji o terminie, miejscu Konsylium i organizacji procesu leczenia po ustaleniu harmonogramu leczenia na Konsylium.