Świadczenia w poradni specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnia swoim zakresem obejmuje diagnostykę i leczenie chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, następstwa urazów układu nerwowego, padaczka, choroba Parkinsona, stany po udarze mózgu, bóle i zawroty głowy i inne.

W Poradni Neurologicznej udzielane są świadczenia z zakresu:

  • diagnostyki i leczenia chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
  • zespoły bólowe kręgosłupa, 
  • choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, 
  • następstwa urazów układu nerwowego,
  • padaczki, 
  • choroby Parkinsona, 
  • stany po udarze mózgu, depresje i nerwice,
  • stwardnienia rozsianego, 
  • bóle i zawroty głowy.

Poniedziałek  11:15 do 15:15
Lek. Robert Piwar - Specjalista neurolog

Rejestracja do poradni 
- w rejestracji głównej do Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 do 19:00, w piątki od godziny 7:30 do 15:05.
- rejestracja telefoniczna po poradni nr 67 2106 555 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05