Rejestracja tel.: 67 210 65 55

Zasadniczą ideą funkcjonowania Przyszpitalnej Poradni Dziecięcej jest kontynuacja leczenia Pacjentów, którzy byli hospitalizowani w Szpitalu Specjalistycznym w Pile na Oddziale Pediatrycznym. Pacjent uczęszczający do Poradni Dziecięcej jest objęty kompleksową, holistyczną opieką ze strony personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

W trakcie uczęszczania do Poradni, Pacjent ma prawo do poszerzonej diagnostyki medycznej, tj.:

  • badania laboratoryjne,
  • badania mikrobiologiczne,
  • badania radiologiczne USG,
  • badania radiologiczne KT,
  • badanie radiologiczne MR.

O zasadności poszczególnych usług medycznych decyduje lekarz.

PONIEDZIAŁEK               

12:00 – 12:30 lek. med. Dariusz Newski - specjalista w dziedzinie pediatrii, kardiolog dziecięcy

12:30 - 13:00 lek. med. Błażej Nowak - specjalista w dziedzinie pediatrii

WTOREK  

12:00 - 12:30 lek. med. Lidia Rzyminiak - specjalista w dziedzinie pediatrii

12:30 - 13:00 lek. lek. med. Błażej Nowak - specjalista w dziedzinie pediatrii

ŚRODA

12:00 - 12:30 lek. med.Lidia Rzyminiak - specjalista w dziedzinie pediatrii

12:00 - 13:00 lek. lek. Błażej Nowak - specjalista w dziedzinie pediatrii

CZWARTEK

12:00 - 12:30 lek. med. Błażej Nowak - specjalista w dziedzinie pediatrii

PIĄTEK

12:00-12:30 lek. med. Dariusz Newski - specjalista w dziedzinie pediatrii, kardiolog dziecięcy

12:30 - 13:00 lek. med. Błażej Nowak - specjalista w dziedzinie pediatrii


pielęgniarka: Joanna Grzeszek

Rejestracja: tel.672106555