Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia udarów mózgu prowadzi leczenie pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, diagnozuje nowotwory układu nerwowego i innych schorzeń układu nerwowego. Oddział dysponuje aparatem dopplerowskim do badania przepływu krwi w tętnicach wewnątrzczaszkowych, aparatem EEG oraz aparatem EMG do diagnostyki chorób nerwowo - mięśniowych.

Bardzo chętnie przyjmiemy do zespołu lekarza neurologa/ specjalisty neurologa lub chcącego specjalizować się w dziedzinie neurologii.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • udarów mózgu
  • stwardnienia rozsianego
  • padaczki
  • zapaleń ośrodkowego układu nerwowego i korzeni nerwowych
  • zespołów bólowych kręgosłupa
  • miastenii
  • chorób nerwów obwodowych
  • guzów mózgu i rdzenia kręgowego
  • bólu głowy
  • innych chorób układu nerwowego

Do Pododdziału Leczenia Udarów Mózgu przyjmowani są pacjenci w ostrym okresie udaru mózgowego - najlepiej do 4 godzin od wystąpienia pierwszych objawów udaru.

Pacjenci wstępnie diagnozowani są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W ramach programu terapeutycznego w oddziale realizowane jest leczenie stwardnienia rozsianego lekami pierwszej i drugiej linii. Oddział prowadzi ostrzykiwanie toksyną botulinową. A także kieruje pacjentów na zabiegi neurochirurgiczne. Oddział zapewnia pacjentowi kompleksowe leczenie i opiekę.