Dział Koordynacji Opieki utrzymuje stały kontakt z pacjentami, personelem szpitala, rodzinami pacjentów podczas pobytu pacjenta w Szpitalu. Współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami na rzecz pacjenta. Zapewnia pomoc pacjentowi w załatwieniu formalności związanych z planowanym pobytem w Szpitalu. Udostępnia dokumentację medyczną na żądanie m.in.: pacjenta, osób upoważnionych, organów i podmiotów uprawnionych. Wydaje karty zgonów pacjentów osobom uprawnionym do pochówku.

Wydawanie kart zgonów odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do 15:00.

Godziny pracy: w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:05