Zarządzenie nr 039/2023 w sprawie wprowadzenie cennika opłat eksploatacyjnych obowiązujących w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

Załącznik do zarządzenia nr 039/2022