Zarządzenie nr 79/2022 w sprawie wprowadzenie cennika opłat eksploatacyjnych obowiązujących w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

Załącznik do zarządzenia nr 79/2022