Szpital Specjalistyczny  we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych realizuje projekt „Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile” celem pozyskania kadry pielęgniarskiej. W związku z powyższym proces kształcenia wzbogacony zostanie o zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych. Symulację medyczną uznaje się za najnowocześniejszą i jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przedinwazyjnego.

 

Centrum Symulacji Medycznych
O kierunku Pielęgniarstwo - I stopnia