Nasz zespół

Dyrekcja

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile

Wojciech Szafrański

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Organizacji

Beata Szafraniec

tel.: +48 672 106 205

Pełnomocnik D-ra ds Jakości

Ewa Jaskółka

tel.: +48 672 106 213

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Jan Wolszczak

tel.: + 48 532 455 731

p.o. Główny Księgowy

Barbara Siwiak

tel.: +48 672 106 220

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Budek

tel.: +48 672 106 669

Adwokat

Jakub Rogólski

tel.: +48 672 106 259

Adwokat

Jakub Musiał

tel.: +48 672 106 297

Obsługa Kancelarii Szpitala

starszy inspektor Mariola Nowak

tel.: +48 672 106 205

Kierownicy/Ordynatorzy

Kierownik Oddziału Nefrologii i Chorób Wewn. ze Stacją Dializ

lek. Justyna Pińkowska

tel.: +48 672 106 430

Kierownik Oddziału Neonatologicznego

lek. Justyna Gródecka

tel.: +48 672 106 610

p.o. Kierownik Zakładu Radiologii

lek. Piotr Kamiński

tel.: tel.: +48 672 106 540

p.o. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

lek. Łukasz Pawłowski

tel.: +48 672 106 400

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej

doc. dr n. med. Przemysław Drobik

tel.: +48 672 106 620

Kierownik Oddziału Chirurgicznego

lek. Maciej Stachowiak

tel.: +48 672 106 350

p.o. Kierownika Oddziału Dziecięcego

lek. Błażej Nowak

tel.: tel. +48 672 106 640

Kierownik Oddziału Kardiologicznego z Pracownią Hemodynamiki

prof. Jacek Kubica

tel.: +48 672 106 410

Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

lek. Mariusz Antoniewicz

tel.: +48 672 106 390

Kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

lek. Tomasz Prałat

tel.: +48 672 106 460

Kierownik Oddziału Okulistycznego

lek. Piotr Przygoda

tel.: +48 672 106 480

p.o. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

dr n. med. Paweł Peryga

tel.: +48 672 106 580

p.o. Kierownika Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej

lek. Tadeusz Dybowski

tel.: +48 672 106 315

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

Piotr Michna

tel.: +48 672 106 551

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej

Katarzyna Mikułan

tel.: +48 672 106 320

Kierownik Zespołu Techników w Zakładzie Radiologii

Jadwiga Lewandowska

tel.: tel.: +48 672 106 541

Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Ewa Michałek

tel.: +48 672 106 515

Kierownicy

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Rozliczeń

Agnieszka Pytlos

tel.: +48 672 106 289

p.o. Kierownik Działu Służb Pracowniczych

Michał Rak

tel.: +48 672 106 215

Kierownik Działu Koordynacji Opieki

Danuta Królak

tel.: +48 672 106 660

Kierownik Sekcji Administracyjnej z Kancelarią

Bogumiła Budnik

tel.: +48 672 106 259

Kierownik Działu Informatyki

Artur Rachuba

tel.: +48 672 106 600

Kierownik Działu Techniki Medycznej

Marek Zdrenka

tel.: +48 672 106 625

Kierownik Działu Elektrotechnicznego

Zbigniew Kruk

tel.: tel. +48 672 106 250

Kierownik Działu Żywienia

Elżbieta Iwachów

tel.: +48 672 106 270

Pielęgniarki Oddziałowe

Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Chirurgiczny

Agata Saturska

tel.: +48 672 106 351

Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Dziecięcy

Barbara Śledzińska

tel.: +48 672 106 641

Położna Oddziałowa Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Katarzyna Pochylska

tel.: +48 672 106 331

Pielęgniarz Oddziału O. Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Maciej Sury

tel.: +48 672 106 401

Pielęgniarka Oddziałowa O. Ortopedii i Traumatologii Narz. Ruchu

Alicja Wygowska

tel.: +48 672 106 391

Położna koordynująca Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne

Justyna Talaśka

tel.: +48 672 106 653

Pielęgniarka Oddziałowa O. Kardiologiczny z Prac. Hemodynamiki

Mirosława Chamarczuk

tel.: tel.: +48 672 106 411