Nasz zespół

Dyrekcja

Dyrektor

Wojciech Szafrański

tel.: +48 672 106 200

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Organizacji

Beata Szafraniec

tel.: +48 672 106 205

Pełnomocnik ds Jakości

Ewa Jaskółka

tel.: +48 672 106 213

p.o. Naczelna Pielęgniarka

Alina Wasilewska

tel.: +48 672 106 208

p.o. Główny Księgowy

Barbara Siwiak

tel.: +48 672 106 220

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Budek

tel.: +48 672 106 669

Adwokat

Jakub Rogólski

tel.: +48 672 106 259

Adwokat

Jakub Musiał

tel.: +48 672 106 297

Obsługa Kancelarii Szpitala

starszy inspektor Mariola Nowak

tel.: +48 672 106 205

Kierownicy/Ordynatorzy

Ordynator Oddziału Chirurgicznego

lek. Maciej Stachowiak

tel.: +48 672 106 350

p.o. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

dr n. med. Paweł Peryga

tel.: +48 672 106 580

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

mgr Piotr Michna

tel.: +48 672 106 551

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej

dr n. med. Przemysław Drobik

tel.: +48 672 106 620

Kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

lek. Krzysztof Sobkowiak

tel.: +48 672 106 460

p.o. Kierownika Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej

lek. Tadeusz Dybowski

tel.: +48 672 106 315

Kierownik Oddziału Okulistycznego

dr n. med. Monika Futyma

tel.: +48 672 106 480

Kierownik Oddziału Kardiologicznego z Pracownią Hemodynamiki

lek. Krzysztof Karpiński

tel.: +48 672 106 410

Kierownik Oddziału Nefrologii i Chorób Wewn. ze Stacją Dializ

lek. Justyna Pińkowska

tel.: +48 672 106 430

Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

lek. Mariusz Antoniewicz

tel.: +48 672 106 390

p.o. Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

lek. Łukasz Pawłowski

tel.: +48 672 106 400

Kierownicy

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Rozliczeń

Agnieszka Pytlos

tel.: +48 672 106 289

p.o. Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Działu Płac

Annetta Czaszyńska

tel.: +48 672 106 215

Kierownik Działu Koordynacji Opieki

Danuta Królak

tel.: +48 672 106 660

Kierownik Sekcji Administracyjnej z Kancelarią

Bogumiła Budnik

tel.: +48 672 106 259

Kierownik Działu Informatyki

Artur Rachuba

tel.: +48 672 106 600

Kierownik Działu Techniki Medycznej

Marek Zdrenka

tel.: +48 672 106 625

Kierownik Działu Elektrotechnicznego

Zbigniew Kruk

tel.: tel. +48 672 106 250

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej

Katarzyna Mikułan

tel.: +48 672 106 320

Kierownik Działu Żywienia

Elżbieta Iwachów

tel.: +48 672 106 270

Pielęgniarki Oddziałowe

Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Chirurgiczny

Agata Saturska

tel.: +48 672 106 351

Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Dziecięcy

Barbara Śledzińska

tel.: +48 672 106 641

Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Katarzyna Pochylska

tel.: +48 672 106 331

Pielęgniarz Oddziału O. Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Maciej Sury

tel.: +48 672 106 401

Pielęgniarka Oddziałowa O. Ortopedii i Traumatologii Narz. Ruchu

Alicja Wygowska

tel.: +48 672 106 391