Oddział neurochirurgiczny zatrudnia trzech lekarzy specjalistów. Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, Tomograf Komputerowy, Rezonans magnetyczny), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej. Oddział dysponuje śródoperacyjnym aparatem RTG, mikroskopem operacyjnym.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • Kręgosłup:

    • dyskopatie lędźwiowe i szyjne, nowotwory kanału kręgowego i rdzenia,
    • implantologia całego kręgosłupa w: złamaniach, kręgozmykach deformacjach zwyrodnieniowych (odbarczenia i stabilizacje),
    • protezy dysków szyjnych,
    • dyskoidektomie z użyciem mikroskopu,
    • przezskórne usztywnienie złamań trzonów – wertebroplastyka,
  • Głowy i mózgowia:

    • urazy czaszkowo-mózgowe,
    • neuroonkologia (guzy pierwotne i przerzutowe mózgowia),
    • operacje zastawkowe układu komorowego – wodogłowie,
    • cranioplastyki,
  • Nerwów obwodowych:

    • zespoły cieśni,
    • rekonstrukcja mikrochirurgiczna nerwów przeszczepami kablowymi,
    • rewizje splotu barkowego.

Zapisy na planowe przyjęcia odbywają się środę w godzinach 10.00 - 12.00.