W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami korzystania z parkingu, został on usytuowany bezpośrednio przy wejściu głównym do Szpitala oraz od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Droga z parkingu do Szpitala prowadzi do podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital posiada automatyczne drzwi, a na jego terenie usytuowano windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Trakty komunikacyjne pomiędzy danymi obszarami umożliwiają poruszanie się w obrębie Szpitala bez przeszkód.

Istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego.

Na terenie Szpitala znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

***

Pacjenci, którzy mają problemy z przemieszczaniem się, potrzebujący miejsca odpoczynku w drodze do głównych ciągów komunikacji szpitala, mogą skorzystać z nowych ławek. Jedna z nich została zlokalizowana nieopodal wejścia głównego do Szpitala, druga znajduje się w drodze na przystanek MZK.

Ławki posiadają oparcia i podłokietniki ułatwiające wstawanie. W bezpośrednim sąsiedztwie siedziska zapewniono miejsce do odłożenia sprzętu rehabilitacyjnego. Ławki zostały wyposażone w miejsce, które pozwoli na odpoczynek osobom poruszającym się  na wózku inwalidzkim.

Ciągi piesze prowadzące do szpitala zostały wyposażone w nowe oświetlenie – lampy uliczne LED.

***

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica w ramach Programu „Dostępność Plus dla Zdrowia” dba o odpowiednie standardy w zakresie dostępności punktów informacji i rejestracji (centralnej i wewnętrznych), przede wszystkim z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.

Rejestracja centralna zyskała nowy wizerunek. Jak dotychczas, dostępne są cztery stanowiska obsługi Pacjentów, jednakże w zupełnie innym, nowoczesnym kształcie. Warto dodać, że w trosce o osoby ze szczególnymi potrzebami, zastosowane zostało wysokiej jakości oświetlenie skierowane na twarz osoby pracującej w Rejestracji, co ma umożliwić osobom niedosłyszącym i niesłyszącym czytanie z ruchu warg.

Aby – jak najbardziej - ułatwić proces rejestracji osobom ze szczególnymi potrzebami, dokonano dużych modyfikacji:

Po pierwsze: Poczekalnia przy Rejestracji została wyposażona w „system kolejkowy”, który pozwolił uporządkować proces obsługi Pacjenta. (Zasady: Pacjent po przybyciu do placówki, pobiera bilet z automatu i zgodnie z wyświetlonym na monitorze komunikatem (wezwanie na podstawie „numerka”) w komfortowych warunkach oczekuje na wizytę).

Po drugie: Rejestracja została wyposażona w stanowiskową pętlę induktofoniczną oraz dostęp do tłumacza PJM (pracownik będący tłumaczem).

Dodać należy, że system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z odpowiednio zainstalowanego w pomieszczeniu przewodu tworzącego pętlę oraz ze specjalnego wzmacniacza pętli indukcyjnej. Do wzmacniacza podłączone jest źródło dźwięku – mikrofon, system nagłośnieniowy sali. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się wyraźnym sygnałem (bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz).

***

Ponadto dokonano modernizacji windy nr 3 (8-przystankowej) umiejscowionej w budynku szpitalnym. Inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich pn. „Dostępność Plus dla Zdrowia”. Winda została wyposażona m.in. w urządzenie informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe oraz kierunku jazdy. Przed drzwiami umieszczone zostanały oznaczenia odnośnie pięter w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ścian oraz oznaczeniami pismem Braille’a. Dodatkowo winda została wyposażona w urządzenie umożliwiające jej wezwanie oraz sterowanie kabiną bez użycia rąk.

Z uwagi na osoby z niepełnosprawnością słuchu (niekomunikujące się mową werbalną) w wyposażeniu windy znajdzie się kamera umożliwiającą pracownikom obsługi technicznej podgląd wnętrza kabiny. Ponadto kabina zostanie przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich.

***

Dzięki  dofinansowaniu z programu „Dostępność Plus dla Zdrowia” Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica  będzie mógł – jeszcze bardziej niż dotąd – dostosować się do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

  • Więcej informacji na temat Programu zjadą Państwo w zakładce:

https://szpitalpila.pl/o-nas/dofinansowania

  • oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-dostepnosc-plus