W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z parkingu, został on usytuowany bezpośrednio przy wejściu głównym do Szpitala oraz od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Droga z parkingu do Szpitala prowadzi do podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Szpital posiada automatyczne drzwi, a na jego terenie usytuowano windy 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Trakty komunikacyjne pomiędzy danymi obszarami umożliwiają poruszanie się w obrębie Szpitala bez przeszkód.

Istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego.

Na terenie Szpitala znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na oddziałach znajdują się sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych z instalacją przyzywową.