Inspektor ochrony danych: Piotr Budek
e-mail: iod@szpital.pila.pl
siedziba: pokój D36 na parterze budynku "D"