Zakład Medycyny Nuklearnej nieczynny w dniu 31 maja 2024 r.

Kierownik: doc. dr n. med. Przemysław DROBIK
lekarz specjalista medycyny nuklearnej.
docent Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
członek Komisji Ministerstwa Zdrowia ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie medycyny nuklearnej

Odbiór wyników badań bezpośrednio w Zakładzie Medycyny Nuklearnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz od 12:00 do 14:30

Rejestracja w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i telefoniczna: +48 672 106 621 czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 14:30

Pierwszy wolny termin przypadek pilny - SPRAWDŹ
Pierwszy wolny termin przypadek stabilny - SPRAWDŹ

Zakład Medycyny Nuklearnej wykonuje radioizotopowe badania in vivo w celu: molekularnego obrazowania wybranych narządów i układów, badań czynnościowych i oceny wybranych procesów metabolicznych, układów receptorowych i mechanizmów transportujących oraz obrazowania molekularnego i charakterystyki aktywności i dynamiki wybranych procesów chorobowych w celu określenia spersonalizowanego ich leczenia.

Zakład Medycyny Nuklearnej  wyposażony w aparat hybrydowy SPECT/CT Optima NM/CT 640 firmy GE Medical Systems, wykonuje z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania jonizującego aplikowanych pacjentom w formie radiofarmaceutyków (wolnych izotopów radioaktywnych lub znakowanych nimi farmaceutyków) procedury diagnostyczne przy użyciu scyntygraficznych technik akwizycyjnych: planarnych (statycznych i dynamicznych), tomograficznych (SPECT) i hybrydowych (SPECT/CT) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do oceny ilościowej standardowych wartości wychwytu (SUV).

Zakład Medycyny Nuklearnej wykonuje personalizowane, kompleksowe badania scyntygraficzne.

Zakres refundowanych przez NFZ świadczeń udzielanych przez Zakład Medycyny Nuklearnej obejmuje następujące procedury diagnostyczne: 

 • scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m – Tektrotyd; cel procedury: diagnostyka zmian, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych: nowotwory neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine neoplasms; GEP-NEN); gruczolaki przysadki; guzy wywodzące się z układu współczulnego (guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma); rak rdzeniasty tarczycy; ponadto, badanie może być także potencjalnie użyteczne w przypadku innych guzów posiadających ekspresję lub nadekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu
 • scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Scintimun Granulocyte; cel procedury: diagnostyka zmian o podłożu infekcyjnym (zapalnym)
 • scyntygrafia układu kostnego z użyciem Tc-99m – PoltechMDP; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna układu kostnego
 • limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m – Nanocis; cel procedury: poszukiwanie węzłów „wartowniczych” (Sentinel Lymph Node; SLN), procedura polegająca na  scyntygraficznej ocenie przepływu chłonki i wyznakowaniu radiofarmaceutykiem węzła „wartowniczego” (SLN) wykonywana jest w celu precyzyjnej oceny jego położenia przy zastosowaniu hybrydowej techniki SPECT/CT a następnie, w ramach współpracy z zespołem Chirurgii Onkologicznej, śródoperacyjnej detekcji przy zastosowaniu sondy scyntylacyjnej w celu pobrania do oceny histopatologicznej
 • limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m – Nanocis; cel procedury: diagnostyka obrzęków limfatycznych kończyn górnych i dolnych
 • scyntygrafia płuc z użyciem Tc-99m – Pulmocis; cel procedury: diagnostyka perfuzji płucnej; hybrydowe badanie SPECT/CT polegające na scyntygraficznej ocenie ukrwienia miąższu płucnego ma zastosowanie w diagnostyce zatorowości płucnej
 • scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc-99m z oceną technetochwytności; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna tarczycy
 • scyntygrafia przytarczyc z użyciem Tc-99m – PoltechMIBI; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna przytarczyc
 • scyntygrafia dynamiczna nerek z użyciem Tc-99m – PoltechDTPA; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna nerek
 • scyntygrafia przewodu pokarmowego z użyciem Tc-99m; cel procedury: poszukiwanie uchyłka Meckela

Informujemy i przypominamy:

 • W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury diagnostycznej indywidualnie u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, lekarz specjalista medycyny nuklearnej, kwalifikujący pacjenta do badania, może podjąć decyzję o dyskwalifikacji i odstąpieniu od jej wykonania lub o zmianie zakresu jej zastosowania.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności technicznych, ekonomicznych, kadrowych lub innych, skutkujących brakiem możliwości wykonania procedur diagnostycznych, udzielanie świadczeń może być czasowo wstrzymane.
 • Zakres świadczeń diagnostycznych udzielanych przez Zakład Medycyny Nuklearnej nie obejmuje świadczeń komercyjnych - nie wykonuje się badań płatnych.
 • Klaustrofobia jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badań scyntygraficznych z uwagi na budowę aparatu hybrydowego i pozycję pacjenta w trakcie badania pomiędzy detektorami (niewielka przestrzeń dzieli pacjenta od skanujących jego ciało gammakamer).
 • Osoby, u których podejrzewa się klaustrofobię są zobowiązane poinformować o tym fakcie personel Zakładu Medycyny Nuklearnej na początku procedury rejestracji.
 • Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badań izotopowych.
 • Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się wykonywanie badań w pierwszej połowie cyklu miesięcznego, kiedy prawdopodobieństwo ciąży jest minimalne.
 • Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym ale nie powinno się wykonywać badań u kobiet karmiących.
 • Kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią są zobowiązane poinformować o tym fakcie personel Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Odbiór wyników badań bezpośrednio w Zakładzie Medycyny Nuklearnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz od 12:00 do 14:30

Rejestracja w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i telefoniczna: +48 672 106 621 czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 14:30

Pierwszy wolny termin przypadek pilny - SPRAWDŹ
Pierwszy wolny termin przypadek stabilny - SPRAWDŹ

e-Skierowanie: w celu rejestracji telefonicznej należy przygotować wymagane informacje: dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu), aktywny 4 cyfrowy kod dostępu e-skierowania.

Skierowanie tradycyjne na badanie w wersji papierowej, bez kodu dostępu: w celu weryfikacji, kwalifikacji i rejestracji, należy dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Medycyny Nuklearnej osobiście lub poprzez osobę upoważnioną, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 14:30 lub przesłać pocztą, obowiązkowo z dołączeniem numeru telefonu kontaktowego do pacjenta, na adres:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Rydygiera Ludwika 1, 64-920 Piła

Informujemy i przypominamy:

 • W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury diagnostycznej indywidualnie u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, lekarz specjalista medycyny nuklearnej, kwalifikujący pacjenta do badania, może podjąć decyzję o dyskwalifikacji i odstąpieniu od jej wykonania lub o zmianie zakresu jej zastosowania.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności technicznych, ekonomicznych, kadrowych lub innych, skutkujących brakiem możliwości wykonania procedur diagnostycznych, udzielanie świadczeń może być czasowo wstrzymane.
 • Zakres świadczeń diagnostycznych udzielanych przez Zakład Medycyny Nuklearnej nie obejmuje świadczeń komercyjnych - nie wykonuje się badań płatnych. 
 • Klaustrofobia jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badań scyntygraficznych z uwagi na budowę aparatu hybrydowego i pozycję pacjenta w trakcie badania pomiędzy detektorami (niewielka przestrzeń dzieli pacjenta od skanujących jego ciało gammakamer).
 • Osoby, u których podejrzewa się klaustrofobię są zobowiązane poinformować o tym fakcie personel Zakładu Medycyny Nuklearnej na początku procedury rejestracji.
 • Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badań izotopowych.
 • Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się wykonywanie badań w pierwszej połowie cyklu miesięcznego, kiedy prawdopodobieństwo ciąży jest minimalne.
 • Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym ale nie powinno się wykonywać badań u kobiet karmiących.
 • Kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią są zobowiązane poinformować o tym fakcie personel Zakładu Medycyny Nuklearnej.