Kierownik: doc. dr n. med. Przemysław DROBIK
lekarz specjalista medycyny nuklearnej st. II
tel: +48 672 106 620

Rejestracja w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i telefoniczna: +48 672 106 621 czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00 do 14:30

Pierwszy wolny termin przypadek pilny - SPRAWDŹ
Pierwszy wolny termin przypadek stabilny - SPRAWDŹ

Zakład Medycyny Nuklearnej wykonuje radioizotopowe badania in vivo w celu: molekularnego obrazowania wybranych narządów i układów, badań czynnościowych i oceny wybranych procesów metabolicznych, układów receptorowych i mechanizmów transportujących oraz obrazowania molekularnego i charakterystyki aktywności i dynamiki wybranych procesów chorobowych w celu określenia spersonalizowanego ich leczenia.

Zakład Medycyny Nuklearnej  wyposażony w aparat hybrydowy SPECT/CT Optima NM/CT 640 firmy GE Medical Systems, wykonuje z zastosowaniem otwartych źródeł promieniowania jonizującego aplikowanych pacjentom w formie radiofarmaceutyków (wolnych izotopów radioaktywnych lub znakowanych nimi farmaceutyków) procedury diagnostyczne przy użyciu scyntygraficznych technik akwizycyjnych: planarnych (statycznych i dynamicznych), tomograficznych (SPECT) i hybrydowych (SPECT/CT) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do oceny ilościowej standardowych wartości wychwytu (SUV).

 

Zakład Medycyny Nuklearnej wykonuje personalizowane, kompleksowe badania scyntygraficzne.

Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład Medycyny Nuklearnej obejmuje w szczególności procedury diagnostyczne:

  • scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m – Tektrotyd; cel procedury: diagnostyka zmian, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych: nowotwory neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine neoplasms; GEP-NEN); gruczolaki przysadki; guzy wywodzące się z układu współczulnego (guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma); rak rdzeniasty tarczycy; ponadto, badanie może być także potencjalnie użyteczne w przypadku innych guzów posiadających ekspresję lub nadekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu
  • scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Scintimun Granulocyte; cel procedury: diagnostyka zmian o podłożu infekcyjnym (zapalnym)
  • scyntygrafia układu kostnego z użyciem Tc-99m – PoltechMDP; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna układu kostnego
  • limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m – Nanocis; cel procedury: poszukiwanie węzłów „wartowniczych” (Sentinel Lymph Node; SLN), procedura polegająca na  scyntygraficznej ocenie przepływu chłonki i wyznakowaniu radiofarmaceutykiem węzła „wartowniczego” (SLN) wykonywana jest w celu precyzyjnej oceny jego położenia przy zastosowaniu hybrydowej techniki SPECT/CT a następnie, w ramach współpracy z zespołem Chirurgii Onkologicznej, śródoperacyjnej detekcji przy zastosowaniu sondy scyntylacyjnej w celu pobrania do oceny histopatologicznej
  • limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m – Nanocis; cel procedury: diagnostyka obrzęków limfatycznych kończyn górnych i dolnych
  • scyntygrafia płuc z użyciem Tc-99m – Pulmocis; cel procedury: diagnostyka perfuzji płucnej; hybrydowe badanie SPECT/CT polegające na scyntygraficznej ocenie ukrwienia miąższu płucnego ma zastosowanie w diagnostyce zatorowości płucnej
  • scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc-99m z oceną technetochwytności; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna tarczycy
  • scyntygrafia przytarczyc z użyciem Tc-99m – PoltechMIBI; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna przytarczyc
  • scyntygrafia dynamiczna nerek z użyciem Tc-99m – PoltechDTPA; cel procedury: diagnostyka funkcjonalna nerek
  • scyntygrafia przewodu pokarmowego z użyciem Tc-99m; cel procedury: poszukiwanie uchyłka Meckela

W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury diagnostycznej indywidualnie u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, lekarz specjalista medycyny nuklearnej, kwalifikujący pacjenta do badania, może podjąć decyzję o dyskwalifikacji i odstąpieniu od jej wykonania lub o zmianie zakresu jej zastosowania.

Rejestracja w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i telefoniczna: +48 672 106 621 czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00 do 14:30

Pierwszy wolny termin przypadek pilny - SPRAWDŹ
Pierwszy wolny termin przypadek stabilny - SPRAWDŹ

W celu rejestracji telefonicznej należy przygotować wymagane informacje: dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu), aktywny 4 cyfrowy kod dostępu e-skierowania.

Skierowanie tradycyjne na badanie w wersji papierowej, bez kodu dostępu, w celu weryfikacji, kwalifikacji i rejestracji należy dostarczyć osobiście lub poprzez osobę upoważnioną bezpośrednio do Zakładu Medycyny Nuklearnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00 do 14:30 lub przesłać pocztą, obowiązkowo z dołączeniem numeru telefonu kontaktowego do pacjenta, na adres:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

Zakład Medycyny Nuklearnej

ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła