Rejestracja tel.: 67 210 65 55

Pacjent uczęszczający do Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej jest objęty kompleksową, holistyczną opieką ze strony personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Poradnia okulistyczna w swoim zakresie obejmuje profilaktykę oraz leczenie schorzeń narządu wzroku, a także kwalifikację do zabiegów okulistycznych tj:

 • operacja usunięcia zaćmy,
 • operacja usunięcia jaskry.

W ramach funkcjonowania Poradni realizowane są następujące świadczenia medyczne:

 • specjalistyczna poradnia okulistyczna,
 • płukanie dróg łzowych,
 • usunięcie ciała obcego z narządu wzrokowego,
 • badanie dna oka,
 • tonometria,
 • OCT – optyczna koherentna tomografia komputerowa oka,
 • autorefraktometria,
 • badanie w lampie szczelinowej,
 • USG gałki ocznej.

Uczęszczanie do Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej wymaga przedłożenia przez Pacjenta skierowania. Wyjątek stanowi wizyta w tzw. trybie nagłym w przypadku usunięcia ciała obcego.

Czwartek od 07:30 - 15:30

lek. med. Kamil Świergosz specjalizacja w dziedzinie okulistyki
pielegniarka Bernadeta Madej