Oddział Neonatologiczny jest 30 łóżkowym oddziałem II stopnia referencji w trójstopniowym systemie opieki perinatalnej, jedynym w północnej Wielkopolsce w promieniu 100 km. Przyjmujemy pacjentów wymagających intensywnej terapii i leczenia specjalistycznego urodzonych w Pile oraz przekazanych ze szpitali powiatowych, I stopnia. Współpracujemy z Kliniką Neonatologii w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, gdzie przekazujemy noworodki dedykowane dla poziomu III – z najcięższą patologią - oraz skąd także przyjmujemy noworodki wymagające kontynuacji leczenia, nauki efektywnego żywienia i opieki przed wypisem do domu.
W diagnostyce nad noworodkami z wadami wrodzonymi opieramy się na współpracy ze specjalistami w dziedzinie kardiologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, radiologii, ortopedii, dermatologii, okulistyki.


Dzięki stosowaniu nowoczesnych standardów opieki nad noworodkiem oraz aktualizacji wiedzy, podążając za trendami ograniczania antybiotykoterapii w okresie noworodkowym udało się znacznie zmniejszyć ilość leczonych dzieci do wąskiej grupy chorych, a w przypadku podejrzenia zakażenia, do szybszego wykluczenia z odstawieniem leków. Wszystko to dzięki monitorowaniu klinicznemu, obrazowemu, mikrobiologicznemu (posiewy płynów ustrojowych) i wykładników zapalnych.
W planach rozwoju opieki położniczo –noworodkowej mieści się poprawa infrastruktury i podniesienie standardu hospitalizacji czyli remont oddziału celem poprawy jakości świadczeń, by zachęcić do porodu w komfortowych warunkach naszej lecznicy.

Świadczenia udzielane przez Oddział Neonatologiczny obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie oraz edukację Rodziców z zakresu opieki nad dzieckiem.

Infrastruktura,  programy diagnostyki przesiewowej oraz  edukacyjne:

 • posiadamy 16 miejsc w „systemie rooming-in” = matka z dzieckiem –dla zdrowych noworodków po porodach fizjologicznych,
 • od 2019 roku każda sala porodowa jest wyposażona w stanowisko resuscytacji noworodka, które umożliwia szybkie udzielenie fachowej pomocy dziecku po porodzie, w przypadku zagrożenia życia,
 • dla noworodków wymagających szczególnych warunków adaptacyjnych dysponujemy łóżkami grzewczymi (5), inkubatorami otwartymi (3) i zamkniętymi (10)
 • dla chorych noworodków dysponujemy salą intensywnej opieki z 3 stanowiskami wyposażonymi w oba warianty wentylacji (nieinwazyjnej - aparaty Infant Flow, Duopap, Vapotherm i inwazyjnej - Babylog, Fabian),
 • dostępne w oddziale specjalistyczne urządzenia do monitorowania funkcji życiowych (kardiomonitory, pulsoksymetry), obrazowej diagnostyki przyłóżkowej (aparat rtg, aparat USG z głowicą do ECHO serca), nowoczesne lampy do fototerapii, zapewniają właściwe postępowanie.
 • sala opieki ciągłej (3 miejsca) – służy pacjentom po zakończeniu wentylacji, u których kontynuowane jest niezbędne leczenie,
 • 8 miejsc opieki pośredniej jest przeznaczonych dla chorych noworodków nie wymagających wentylacji,
 • wcześniakom powyżej 32tc zapewniamy kompleksową terapię żywieniową, wczesną rehabilitację, diagnostykę kardiologiczną i sonograficzną,
 • od 2021 roku oddział realizuje program badan przesiewowych (testy bibułowe) w kierunku hipotyreozy, fenyloketonurii, wrodzonego przerostu nadnerczy i chorób metabolicznych, rozszerzony o badania w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni SMA,
 • od 2003 roku oddział realizuje program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
 • prowadzona jest w oddziale promocja profilaktyki niedoborów żelaza, profilaktyki i leczenie niedokrwistości, profilaktyki niedoborów witamin, zgodnie z aktualnymi standardami,
 • personel oddziału prowadzi program edukacyjny dla Rodziców z zakresu pielęgnacji noworodka, nauki zabiegów higienicznych, kangurowania, prawidłowej komunikacji z dzieckiem oraz  zasad bezpieczeństwa,
 • priorytetem dla naszego oddziału jest realizacja zaleceń WHO w zakresie naturalnego żywienia noworodka  co jest realizowane przez edukację i profesjonalne doradztwo laktacyjne.

Matki karmiące piersią pacjentów przyjętych z innych oddziałów, mogą być przyjęte do oddziału położniczego po wcześniejszym ustaleniu z ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego.

Matki noworodków leczonych, przebywających w części patologii, pozostają w oddziale tak długo, jak długo trwa terapia dziecka. Karmią piersią w pokoju karmień lub na sali dziecka w wygodnych fotelach.

Rodzice noworodków wymagających szczególnej opieki edukowani są w trakcie hospitalizacji, mogą uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, wchodzą w  skład zespołu terapeutycznego.