Pracownia wykonuje badania  w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz współpracuje z oddziałami szpitalnymi.

Informacje dotyczące badań i sposobu rejestracji pod numerem telefonu 67 21 06 676 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Rejestracja na badania tylko osobiście, ze skierowaniem w rejestracji  Pracowni Endoskopii od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

W ustalonym terminie pacjent, z dokumentem potwierdzającym tożsamość,  z osobą towarzyszącą, zgłasza się do rejestracji w Pracowni Endoskopii, w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej, po czym zostaje poinstruowany i zaopiekowano przez wykwalifikowany personel.

 

Personel udzielający świadczeń:

Kierownik:
lek. Marcin Krojec

Pielęgniarki : 
Agnieszka Augustyniak, Marzena Antoniewicz, Hanna Galczak, Angelika Zielińska, Krystsina Beshta

Sekretarka medyczna: 
Lidia Dusza 

 

Pracownia Endoskopii wykonuje badania diagnostyczne gastrofiberoskopii, kolonoskopii w ramach podpisanego kontraktu z NFZ.

Poza  badaniami diagnostycznymi gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii i ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) wykonywane są również procedury specjalistyczne i zabiegowe w  zakresie układu oddechowego, na drogach żółciowych oraz układu pokarmowego w tym chromoendosopia:

  • tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • leczenie zmian naczyniowych za pomocą koagulacji w atmosferze argonu, opaskowaniu żylaków przełyku,
  • usuwanie ciała obcego ze światła przewodu pokarmowego i oddechowego,
  • usuwanie polipów z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: polipektomie, mukozektomie,
  • usuwanie złogów i kamieni z dróg żółciowych,
  • poszerzanie i protezowanie dróg żółciowych przy użyciu balonów, stentów klasycznych i samorozprężalnych,
  • zakładanie PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia).

 

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

Informacja Dla Pacjentów
Szanowni Państwo,
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że rozpoczyna realizaję „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego” w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
Profilaktyczna kolonoskopia jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.
Do badań kwalifikują się osoby w wieku:
• 50 -65 lat:
• 40 -49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano przypadek nowotworu jelita  grubego.

Do objęcia programem nie kwalifikują się osoby, którym kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat i u których nie występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego.

Prosimy o zapoznanie się z „ANKIETĄ DO PROGRAMU”.

Osoby zainteresowane badaniem prosimy o zgłoszenie się osobiście do Pracowni Endoskopii (poziom -1), telefon 672106676. 

Zapraszamy na badania.

Informacje dotyczące badań i sposobu rejestracji pod numerem telefonu 67 21 06 676 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.


Rejestracja na badania tylko osobiście, ze skierowaniem w rejestracji  Pracowni Endoskopii od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

W ustalonym terminie pacjent, z dokumentem potwierdzającym tożsamość,  z osobą towarzyszącą, zgłasza się do rejestracji w Pracowni Endoskopii, w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej, po czym zostaje poinstruowany i objęty opieką przez wykwalifikowany personel.