Pracownia wykonuje badania  w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz współpracuje z oddziałami szpitalnymi.

Informacje dotyczące badań i sposobu rejestracji pod numerem telefonu 67 21 06 676 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Rejestracja na badania tylko osobiście, ze skierowaniem w rejestracji  Pracowni Endoskopii od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

W ustalonym terminie pacjent, z dokumentem potwierdzającym tożsamość,  z osobą towarzyszącą, zgłasza się do rejestracji w Pracowni Endoskopii, w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej, po czym zostaje poinstruowany i zaopiekowano przez wykwalifikowany personel.

 

Personel udzielający świadczeń:

Kierownik:
lek. Joanna Próchenko

Lekarz realizujący kontrakt NFZ:
kierownik p.o. Marcin Krojec

Pielęgniarki : 
Agnieszka Augustyniak, Marzena Antoniewicz, Hanna Galczak

Sekretarka medyczna: 
Lidia  Dusza 

 

Pracownia Endoskopii wykonuje badania diagnostyczne gastrofiberoskopii, kolonoskopii w ramach podpisanego kontraktu z NFZ.

Poza  badaniami diagnostycznymi gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii i ECPW (Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) wykonywane są również procedury specjalistyczne i zabiegowe, w tym chromoendoskopia przewodu pokarmowego i oddechowego oraz na drogach żółciowych m.in.:

  • tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • leczenie zmian naczyniowych za pomocą koagulacji w atmosferze argonu, opaskowaniu żylaków przełyku,
  • usuwanie ciała obcego ze światła przewodu pokarmowego i oddechowego,
  • usuwanie polipów z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: polipektomie, mukozektomie,
  • usuwanie złogów i kamieni z dróg żółciowych,
  • poszerzanie i protezowanie dróg żółciowych przy użyciu balonów, stentów klasycznych i samorozprężalnych,
  • zakładanie PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia).

Informacje dotyczące badań i sposobu rejestracji pod numerem telefonu 67 21 06 676 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.


Rejestracja na badania tylko osobiście, ze skierowaniem w rejestracji  Pracowni Endoskopii od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

W ustalonym terminie pacjent, z dokumentem potwierdzającym tożsamość,  z osobą towarzyszącą, zgłasza się do rejestracji w Pracowni Endoskopii, w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej, po czym zostaje poinstruowany i zaopiekowano przez wykwalifikowany personel.