Centralna Sterylizatornia jest wydzieloną, zamkniętą jednostką Szpitala. Lokalizacja działu umożliwia dogodne połączenie z blokiem operacyjnym dwoma windami – brudną i sterylną oraz łatwy dostęp dla wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala i usługodawców z zewnątrz.

Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji.

Sterylizację przeprowadzamy następującymi metodami: parą wodną pod ciśnieniem w zakresie dwóch temp. 121°C, 134°C i sterylizacja niskotemperaturowa tlenkiem etylenu (temp. 55°C, 37°C).

Czynności w Centralnej Sterylizatorni wykonywane są pod kontrolą doświadczonego i fachowego personelu, przy zastosowaniu profesjonalnych opakowań i wysokiej klasy urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji oraz przy pełnym monitoringu procesów dezynfekcji i sterylizacji.

Procesy sterylizacji objęte są systemem monitorowania przy użyciu testów chemicznych, biologicznych, kontrolą wsadu, kontrolą pakietu oraz kontrolą urządzeń.

W Centralnej Sterylizatorni wyodrębnione są trzy strefy:

 • strefa brudna, w której odbywają się procesy mycia i dezynfekcji,

 • strefa czysta, w której odbywa się kompletowanie zestawów narzędzi, bielizny i opatrunków do zabiegów operacyjnych,

 • strefa sterylna, wyposażona w wentylację w nadciśnieniu i filtrami hepa, z której odbywa się dystrybucja materiału sterylnego.

 • przelotowe myjnie wraz z wózkami wsadowymi do narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, aparatury medycznej, endoskopów,

 • myjnia ultradźwiękowa,

 • stanowisko do mycia i suszenia narzędzi,

 • autoklawy do sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem o pojemności 8 STE,

 • sterylizator (autoklaw) parowo- formaldehydowy o pojemności 8 STE,

 • niskotemperaturowy sterylizator na tlenek etylenu,

 • rejestrator stężenia tlenku etylenu w pomieszczeniach gwarantujący bezpieczeństwo pracy dla personelu,

 • abator - spalarka tlenku etylenu pozostałego po procesie sterylizacji tlenkiem etylenu.

 • na zewnątrz: dla prywatnych gabinetów lekarskich, gabinetów kosmetycznych i innych jednostek,

 • szkolenia podstawowe dla pracowników Centralnych Sterylizatorni i innego personelu.