Nabór na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konkursy

09-12-2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:- Oddziale Chirurgii,- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,- Oddziale Neurochirurgii,- Oddziale Neurologii,- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,- Oddziale Chorób Wewnętrznych,- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,- Oddziale Okulistycznym,- Oddziale Otolaryngologicznym,- Oddziale Dziecięcym,- Oddziale Urologicznym,- Oddziale Medycyny Paliatywnej,- Oddziale Chemioterapii,- Oddział Ortopedii i Tarumatologii Narządu Ruchu,- Zakładzie Radiologii,- Szpitalny Oddział Ratunkowy,- Zakład Patomorfologii – Prosektorium (wykonywanie sekcji zwłok),- Zespole Ratownictwa Medycznego,- Pracownia Endoskopii,- Pracownia Hemodynamiki,

11-07-2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych na podstawie  umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

07-09-2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 53/K/2022  na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica. Wpłynęła 1 oferta : 1.  Elżbieta Maria Czechowska - ferta została przyjęta Wnioski Komisji: Komisja oceniła 1 ofertę. Oferta  nr 1 została przyjęta.