1. Program Profilaktyki Raka Piersi

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
zaprasza kobiety w wieku od 45 do 74 lat
na bezpłatne badania mammograficzne w ramach
Programu Profilaktyki Raka Piersi
Rejestracja:
07.30 – 15.00 tel. 67-2106 555
15.00 – 19.00 tel. 67-2106 549
lub osobiście w rejestracji Zakładu Radiologii od pon. do pt.
w godzinach od 07.30 do 19.00
Skierowanie nie jest wymagane

Kryteria kwalifikacji.


Badania wykonuje się:

 • co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia)
 • co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT);
 • badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu.
  Aktualnie programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersiach.


Od 01.01.2024 r. wyłączenie z programu:

 • objęcie kobiety "Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika" na etapie "Nadzór i badania diagnostyczne" realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 • objęcie kobiety "Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi" realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.
  Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości, lekarz kieruje kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie. Jeżeli wynik jest prawidłowy, na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.
  W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są m.in.:

 • wiek powyżej 50 lat,
 • Rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra),
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
 • Późna menopauza po 55 roku życia,
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia,
 • Bezdzietność
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi.

Badania wykonywane są z pomocą cyfrowego mammografu najnowszej generacji z funkcją tomosyntezy.

 

2. Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Informacja Dla Pacjentów
Szanowni Państwo,Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że rozpoczyna realizaję „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego” w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
Profilaktyczna kolonoskopia jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.
Do badań kwalifikują się osoby w wieku:
•50 -65 lat:
•40 -49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano przypadek nowotworu jelita  grubego.

Do objęcia programem nie kwalifikują się osoby, którym kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat i u których występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego.

Prosimy o zapoznanie się z „ANKIETĄ DO PROGRAMU”.

Osoby zainteresowane badaniem prosimy o zgłoszenie się osobiście do Pracowni Endoskopii (poziom -1), telefon 672106676. 

Zapraszamy na badania.

3. Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej.

4. Program Wielkopolskie Centrum Onkologii - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi.