1. Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Informacja Dla Pacjentów
Szanowni Państwo,Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że rozpoczyna realizaję „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego” w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.
Profilaktyczna kolonoskopia jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.
Do badań kwalifikują się osoby w wieku:
•50 -65 lat:
•40 -49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano przypadek nowotworu jelita  grubego.

Do objęcia programem nie kwalifikują się osoby, którym kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat i u których występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego.

Prosimy o zapoznanie się z „ANKIETĄ DO PROGRAMU”.

Osoby zainteresowane badaniem prosimy o zgłoszenie się osobiście do Pracowni Endoskopii (poziom -1), telefon 672106676. 

Zapraszamy na badania.

2. Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej.

3. Program Wielkopolskie Centrum Onkologii - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi.