Oddział Medycyny Paliatywnej opieka paliatywna obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy.

Medycznym celem opieki paliatywnej jest leczenie (łagodzenie) objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów, braku apetytu) oraz poprawa jakości życia tych chorych.

Opieka nad chorymi nie ogranicza się tylko do aspektów medycznych. Całościowa opieka realizowana jest przez interdyscyplinarny zespół obejmujący: lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, psychologa, fizjoterapeutę, kapelana.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • choroby nowotworowe,
  • schyłkowe kardiomiopatie,
  • następstwa chorób zapalnych OUN w tym układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN,
  • choroby wywołane przez HIV,
  • całkowitą niewydolność oddechową,
  • owrzodzenie odleżynowe,
  • stwardnienie rozsiane w okresie schyłkowej.

Przyjęcia odbywają się tylko w trybie planowym – lekarz wystawiający skierowanie lub rodzina chorego proszeni są o kontakt z lekarzem pracującym na oddziale celem ustalenia przyjęcia. Kwalifikacja na podstawie aktualnej dokumentacji medycznej oraz po rozmowie z chorym i opiekunami.

Wskazania medyczne: występowanie wyżej wymienionych chorób z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych, pacjent z chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym, możliwe jest również leczenie dwutorowe u pacjentów onkologicznych czyli przyczynowe onkologiczne i objawowe paliatywne w celu doboru leków, głównie p. bólowych lub wykonania pewnych zabiegów np. paracentezy, punkcji opłucnej, paliatywna radioterapia.

Wskazania pozamedyczne: opieka wyręczająca na okres do 10 dni.