Oddział Chorób Wewnętrznych prowadzi szeroką diagnostykę i terapię schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, schorzeń metabolicznych, endokrynologicznych, onkologicznych, oraz cukrzycy.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

1. Schorzenia układu oddechowego:

 •  
 • zapalenie płuc nietypowe, wirusowe,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • wysiękowe zapalenie opłucnej,
 • choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej,
 • POCHP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego,
 • zapalenie płuc,
 • dychawica oskrzelowa,
 • inne choroby układu oddechowego.

2. Schorzenia układu krążenia:

 • niewydolność krążenia,
 • nadciśnienie tętnicze.

3. Schorzenia układu pokarmowego:

 • diagnostyczne małe zabiegi przewodu pokarmowego,
 • średnie endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,
 • choroby jamy brzusznej,
 • choroby jelit,
 • choroby żołądka i dwunastnicy,
 • choroby przełyku.

4. Pozostałe schorzenia:

 • ostre i przewlekłe choroby wątroby,
 • nowotwory dróg żółciowych,
 • ostre i przewlekłe choroby trzustki,
 • choroby dróg żółciowych,
 • zaburzenia wodno – elektrolitowe,
 • zaburzenia odżywiania,
 • cukrzyca,
 • choroby tarczycy,
 • nowotwory endokrynne,
 • inne choroby wydzielania wewnętrznego,
 • choroby naczyń,
 • choroby alergiczne,
 • zatrucia lekkie i średnie,
 • choroby zakaźne nie wirusowe,
 • żywienie dojelitowe i częściowe pozajelitowe.

Kierownik Oddziału lub lekarz przez niego upoważniony kwalifikuje Pacjentów ze skierowaniami do planowego przyjęcia, ustalając datę przyjęcia Pacjenta do Oddziału. Chorzy są przyjmowani do Oddziału po założeniu historii choroby i innej niezbędnej dokumentacji medycznej. Chory przyjmowany do Oddziału powinien mieć ze sobą przybory toaletowe, piżamę, porannik i obuwie domowe.

Informacji o stanie chorego udziela Kierownik bądź lekarz prowadzący w dniach i godzinach podanych na tablicach informacyjnych.

Oddział może udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, bądź też świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako gwarantowane.