Oddział prowadzi leczenie operacyjne i zachowawcze następstw urazów narządu ruchu u dorosłych i we współpracy z Oddziałem Chirurgii Dziecięcej urazów u dzieci (kończyn).

Oddział stosuje nowoczesne techniki operacyjne pod kontrolą toru wizyjnego RTG-TV. Wykonuje artroskopię, artroskopię rekonstrukcyjne ACL, endoprotezy stawów biodrowych, endoprotezy stawów kolanowych, endoprotezy głowy kości promieniowej, małych stawów.

Oddział posiada własna salę operacyjną tylko do zabiegów ortopedycznych.

W Oddziale zatrudnieni są lekarze ortopedzi i lekarze w trakcie specjalizacji z ortopedii. Z zespołem lekarskim współpracuje kształcący się personel pielęgniarski, który także posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub jest w trakcie specjalizacji. Niektóre z pielęgniarek uzyskały tytuły licencjata i magistra pielęgniarstwa.

Dla naszych pacjentów i ich rodzin pielęgniarka prowadzi program edukacji zdrowotnej na temat profilaktyki i leczenia odleżyn.

W Oddziale zatrudniony jest także fizjoterapeuta, aby bezpośrednio przeprowadzić pacjentów przez okres okołooperacyjny i dać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające osiągnięcie samodzielności w zakresie funkcjonowania po zabiegach ortopedycznych.

Ustalanie terminów przyjęć do Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu odbywa się we wtorki i piątki o godzinie 12:00 przy Planowym Punkcie Przyjęć (poziom -1).

Informacje o planowych zabiegach można uzyskać u sekretarki medycznej Oddziału pod nr telefonu 67 210 63 93 w godzinach 7:00 – 14:35.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • nowoczesne techniki operacyjne wad wrodzonych (stawów biodrowych, stópek itp.),
  • artroskopia stawów kolanowych,
  • wszczepienie endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, głowy kości promieniowej, małych stawów,
  • wszczepienie protez przynasadowych,
  • gwoździowanie śródszpikowe.

Ustalanie terminów przyjęć do Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu odbywa się we wtorki i piątki o godzinie 12:00 przy Planowym Punkcie Przyjęć (poziom -1).

Informacje o planowych zabiegach można uzyskać u sekretarki medycznej Oddziału pod nr telefonu 67 210 63 93 w godzinach 7:00 – 14:35.