Rejestracja tel.: 67 210 65 55

Zasadniczą ideą funkcjonowania Przyszpitalnej Poradni Chorób Wewnętrznych jest kontynuacja leczenia Pacjentów, którzy byli hospitalizowani w Szpitalu Specjalistycznym w Pile na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Pacjent uczęszczający do Poradni Chorób Wewnętrznych objęty jest kompleksową, holistyczną opieką ze strony personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W trakcie uczęszczania do Poradni, Pacjent ma prawo do poszerzonej diagnostyki medycznej, tj.: do korzystania m.in. z następujących usług medycznych:

  • badania laboratoryjne,
  • badania mikrobiologiczne,
  • badania endoskopowe tj. gastroskopia, kolonoskopia,
  • badanie radiologiczne RTG,
  • badanie radiologiczne USG,
  • mammografia,
  • badanie radiologiczne KT,
  • badanie radiologiczne MR,
  • szkolenie diabetologiczne realizowane przez edukatora cukrzycy.

O zasadności poszczególnych usług medycznych decyduje lekarz.

Wtorek
13:00 – 15:00
lek. med. Anna Jopek specjalizacja w dziedzinie pulmonologii i chorób wewnętrznych

Środa
13:00 – 15:00
lek. med. Jadwiga Majewska specjalizacja w dziedzinie diabetologii i chorób wewnętrznych

pielęgniarka: Joanna Grzeszek