Oddział Intensywnej Terapii leczy chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, chorych poddanych rozległym i obciążającym operacjom, pacjentów z urazami wielonarządowymi oraz chorych po resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wśród chorych OITiA znaczna większość jest kierowana ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także z innych oddziałów Szpitala w przypadkach powikłań wymagających specjalistycznych interwencji.

Oddział posiada osiem stanowisk wyposażonych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia.

Oddział dysponuje: nowoczesnymi respiratorami do prowadzenia wentylacji mechanicznej, trzema urządzeniami do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej, a także do przeprowadzenia zabiegu plazmaferezy oraz bogatym zapleczem endoskopowym i USG.

Nad życiem i bezpieczeństwem wszystkich pacjentów Szpitala czuwa przez całą dobę zespół lekarzy anestezjologów, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych.

Spośród 12 lekarzy, 10 posiada specjalizację anestezjologii i intensywnej terapii, a pozostali są w trakcie realizowania programu specjalizacyjnego. Obsada 41 pielęgniarek i pielęgniarzy, z czego 38 z nich posiada specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dopełnia nasz zespół.

Zatrudnieni lekarze i pielęgniarki wykonują znieczulenia do bardzo dużej ilości i różnorodności zabiegów operacyjnych wykonywanych w trybie planowym jak i ostrym, a także do zabiegów diagnostycznych.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • Intensywną terapię,
  • pacjentów w stanie zagrożenia życia spowodowanego ostrą niewydolnością oddechową, krążeniową, po resuscytacji krążeniowo – oddechowej, z urazami wielonarządowymi, a także po rozległych zabiegach operacyjnych,
  • wykonywanie znieczuleń ogólnych i regionalnych do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,
  • udział w resuscytacji krążeniowo – oddechowej chorych tj. postępowanie mające na celu przywrócenie funkcji życiowych,
  • współdziałanie w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego, niezależnie od jego przyczyn regionalnych ,
  • współdziałanie z personelem medycznym oddziałów zabiegowych w czynnościach związanych z przygotowaniem chorych do operacji i znieczulenia,
  • opiekowanie się chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń związanych z działaniem leków asceptycznych,
  • współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych.

Oddział Intensywnej Terapii znajduje się na parterze głównego budynku Szpitala.

Poradnia Anestezjologiczna - Budynek Główny, piętro I, gabinet nr 148D, tel. 67 2106906; Pn – Cz 8:30 – 15:00.