W ramach Konsultacyjnej Poradni Kardiologicznej działają następujące pracownie:

  • EKG i Holtera

  • testów wysiłkowych

  • echo serca

Wykonywane są badania echokardiograficzne, testy wysiłkowe i 24 godzinne EKG.