Oddział Chirurgii Dziecięcej w ciągu roku przyjmuje około 1200 pacjentów. W oddziale prowadzone jest leczenie w trybie planowym oraz leczenie w trybie nagłym. Oddział pełni całodobowo dyżur chirurgiczny.

Do szpitala kierowani są pacjenci z terenu województwa wielkopolskiego oraz sąsiadujących z nim terenów województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • leczenie planowe chirurgiczne,
  • leczenie przypadków nagłych: urazów głowy, urazów tkanek miękkich, urazów kostno - stawowych (złamania i zwichnięcia), urazów klatki piersiowej i jamy brzusznej, stanów zapalnych powłok, jamy brzusznej,
  • zabiegi laparoskopowe w zakresie jamy brzuszne: leczenie jądra brzusznego, żylaków powrózka nasiennego, przepukliny pachwinowej, wyrostka robaczkowego, kamicy pęcherzyka żółciowego,
  • zabiegi kostno-stawowe wykonywane są dzięki współpracy z Oddziałem Traumatologii Narządu Ruchu.

Informacje dla Pacjentów: Przyjmowani są pacjenci w wieku od 1 do 18 roku życia. Pacjenci poniżej 1 roku życia kierowani są do ośrodków referencyjnych w Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie. W trybie planowym prowadzone jest leczenie części wad wrodzonych powłok, głowy i szyi, jamy brzusznej, kończyn.

Kwalifikacja do leczenia planowego przeprowadzana jest w:

  • poradni chirurgii dziecięcej (NZPS PULS, ul Wojska Polskiego 49, Tel do rejestracji: 67 353 36 60, wew. 5),

  • lub w oddziale – po zgłoszeniu się pacjenta wraz ze skierowaniem (w poniedziałki, środy w godzinach 11-13) po uprzednim zbadaniu pacjenta przez lekarza oddziału.

Przyjęcia planowe realizowane są w Punkcie Planowych Przyjęć – wejście główne – na poziomie (-1), w godzinach 9.00 - 10.00.

Przyjęcia w trybie nagłym realizowane są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Istnieje możliwość przebywania opiekuna wraz z pacjentem trakcie leczenia w szpitalu. Pobyt opiekuna jest bezpłatny. Dostępna jest możliwość wykupienia całodobowego wyżywienia dla opiekuna pacjenta.