Celem działania Działu Żywienia jest organizowanie procesu żywienia w Szpitalu dla potrzeb pacjentów w poszczególnych oddziałach, opiekunów przebywających z dziećmi, pracowników korzystających ze stołówki pracowniczej oraz osób fizycznych i instytucji na podstawie zawartych z nimi umów.