09-06-2022 | Komunikaty

Informacja o przyjęciach planowych

Szanowni Pacjenci,

Przyjęcia pacjentów w trybie planowym ( z wyznaczonym terminem przyjęcia na oddział szpitalny) odbywają się wyłącznie w Punkcie Przyjęć Planowych (wejście główne do Szpitala, poziom -1).

  • od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:30,
  • w niedzielę, w godzinach od godz.7:00 do 9:00.


 

Do planowego przyjęcia na oddział szpitalny nie należy zgłaszać się przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłaszają się pacjenci tylko i wyłącznie w stanie zagrożenia życia lub z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.