Nabór na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konkursy

09-12-2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej zapewniających nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej na podstawie ustalonego harmonogramu oraz udzielania wyjazdowych świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej zapewniających nocną i świąteczną wyjazdową opiekę przez pielęgniarki/pielęgniarzy – świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji na podstawie umowy cywilnoprawnej na podstawie ustalonego harmonogramu.

09-12-2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:- Oddziale Chirurgii,- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,- Oddziale Neurochirurgii,- Oddziale Neurologii,- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,- Oddziale Chorób Wewnętrznych,- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,- Oddziale Okulistycznym,- Oddziale Otolaryngologicznym,- Oddziale Dziecięcym,- Oddziale Urologicznym,- Oddziale Medycyny Paliatywnej,- Oddziale Chemioterapii,- Oddział Ortopedii i Tarumatologii Narządu Ruchu,- Zakładzie Radiologii,- Szpitalny Oddział Ratunkowy,- Zakład Patomorfologii – Prosektorium (wykonywanie sekcji zwłok),- Zespole Ratownictwa Medycznego,- Pracownia Endoskopii,- Pracownia Hemodynamiki,

05-08-2022

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że termin składania ofert w postępowaniu konkursowym w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ds. Lecznictwa ulega przedłużeniu do dnia 30 września 2022 r.   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ds. Lecznictwa.