21-02-2023 | Aktualności

Zapraszamy na spotkanie z Rzecznikiem Praw Lekarza

👩‍⚕️👨‍⚕️Jakie prawa przysługują lekarzom? Na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony swojego samorządu? Jakie sprawy wchodzą w zakres kompetencji Rzecznika Praw Lekarza? To tylko część pytań, które zostaną zadane w czasie spotkania w Delegaturze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Pile.

Spotkanie z lekarzami, które rozpocznie się 23 lutego o godz. 16:00, to jedna z inicjatyw w ramach ogłoszonego przez Okręgową Radę Lekarską WIL „Roku praw lekarza”. O realizowanych inicjatywach i działaniach na rzecz praw lekarzy i lekarzy dentystów opowie Rzecznik Praw Lekarza lek. Marcin Karolewski.

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do ordynatorów, kierowników  oddziałów szpitalnych, kierowników  POZ i AOS – to oni dbają na co dzień o respektowanie praw w ramach swoich zespołów.

 W drugiej części spotkania przewodnicząca Delegatury WIL w Pile lek. Joanna Harbuzińska-Turek omówi możliwości współpracy w zakresie działalności szkoleniowej na terenie delegatury.

W razie pytań prosimy o kontakt z Delegaturą WIL w Pile: tel. 783 993 910, pila@wil.org.pl lub Kancelarią Rzecznika Praw Lekarza: tel. 726 222 303, rpl@wil.org.pl

 ZKM WIL
Źródło:
https://wil.org.pl/pila-zapraszamy-na-spotkanie-z-rzecznikiem-praw-lekarza/