05-07-2022 | Aktualności

W planach nowe wzory dokumentów dla pielęgniarek i położnych

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nowych wzorów dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz położnej. 4 lipca rozporządzenie zostało przekazane do publicznych konsultacji.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowe wzory dokumentów dla pielęgniarek i położnych:

  • ,,Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”,
  • „Prawo wykonywania zawodu położnej”,
  • ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”,
  • ,,Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”

Projekt rozporządzenia definiuje również szczegółowe rodzaje zabezpieczenia dokumentów przed: przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną.

 

źródło: Minister Zdrowia 
wzór: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
wzór: Prawo wykonywania zawodu położnej