17-04-2024 | Aktualności

Szpital Specjalistyczny w Pile podpisał pakt dla transplantologii

Podczas konferencji „Wielkopolska dla transplantologii” dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile podpisał Pakt dla Transplantologii. Głównym jej celem jest podjęcie wszelkich i skutecznych działań na rzecz transplantacji narządów i tkanek ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających podnoszenie świadomości na temat dawstwa narządów.

Miniony rok pod względem transplantacji był w Polsce rekordowy. Przeszczepiono ponad 1800 narządów pozyskanych od zmarłych pacjentów, ale w Wielkopolsce liczba takich pobrań w ostatnich latach spadła.

- Dlatego podmioty lecznicze, instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje społeczne zadeklarowały zaangażowanie w propagowanie dawstwa organów, w celu rozwoju transplantologii w naszym regionie – podkreśla Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

Temu ma służyć podpisany „Wielkopolski pakt dla transplantologii”, który w ciągu najbliższych 2 lat ma poprawić sytuacje Wielkopolan oczekujących na przeszczep.

Przeszczepianie narządów jest rozpowszechnioną praktyką na całym świecie. Narządy pobierane od dawców zarówno żywych, jak i zmarłych odgrywają znaczącą rolę w ratowaniu ludzkiego zdrowia. Procedury dotyczące poboru narządów od zmarłych dawców we wszystkich szpitalach są takie same.

Możemy wyszczególnić etapy pobrania narządów od zmarłego dawcy i są to w kolejności identyfikacja potencjalnego dawcy, kwalifikacja dawcy i narządów do pobrania, rozpoznanie śmierci mózgu — stwierdzonej komisyjnie przez lekarzy, autoryzacja pobrania (sprawdzenie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów czy widnieje sprzeciw od zmarłego dawcy oraz rozmowa z bliskimi zmarłego celem weryfikacji, czy złożył za życia sprzeciw ustny w obecności co najmniej dwóch świadków), opieka nad zmarłym dawcą narządów, koordynacja pobrania narządów przez uprawnionego koordynatora transplantacyjnego, pobranie narządów przez lekarzy.

Pobranie narządów od zmarłego dawcy na każdym etapie jest oparte o rygorystyczne procedury, które zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo. Podczas pobierania narządów od dawcy nie możemy zapominać o rodzinie zmarłego. Bliscy informowani są przez lekarza z należytą troską i szacunkiem o wszystkich wykonywanych procedurach.