07-03-2024 | Aktualności

Radny Koalicji Obywatelskiej Lucjan Szutkowski przeprasza Szpital Specjalistyczny za podawanie nieprawdziwych informacji

Nie ma zgody na mówienie nieprawdy. Radny Rady Miasta w Pile z Koalicji Obywatelskiej Lucjan Szutkowski przeprasza Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, dyrekcje naszej placówki i widzów Telewizji ASTA za podawanie nieprawdziwych informacji.

Lucjan Szutkowski, radny Rady Miasta w Pile z ramienia Koalicji Obywatelskiej musiał decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile, opublikować na własny koszt na portalu www.tvasta.pl, a także złożyć w kancelarii naszego Szpitala przeprosiny następującej treści:

Ja Lucjan Szutkowski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Piły przepraszam Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, Dyrektora Szpitala oraz widzów Telewizji Asta za to, że będąc w dniu 12 września 2022 r. uczestnikiem programu pod tytułem Debata Polityczna, podałem nieprawdziwą informację, że w Szpitalu Specjalistycznym w Pile likwidowane są kolejne oddziały i że z liczby 20 zostało ich tylko kilka. W ten sposób wprowadziłem opinię publiczną w błąd i postawiłem w niewłaściwym świetle Szpital i w/w osoby. W Szpitalu w latach 2019 do 2021 liczba oddziałów wahała się od 20 do 22. W dniu emisji programu Debata Polityczna tj. 12 września 2022 r. w Szpitalu funkcjonowały 22 oddziały. Przepraszam za podanie nieprawdziwej informacji” - napisał w swoich przeprosinach Lucjan Szutkowski, radny Rady Miasta w Pile. 

Sąd Okręgowy zobowiązał również Lucjana Szutkowskiego między innymi do wpłacenia na rzecz Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej Hospicjum Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pile kwotę 500 złotych.

Dodatkowo Lucjan Szutkowski, radny Rady Miasta w Pile z ramienia Koalicji Obywatelskiej musiał zapłacić Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile kwotę 500 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Mamy nadzieję, że będzie to przestroga dla innych osób, które podają nieprawdziwe informacje na temat naszej placówki godzące w dobre imię Szpitala Specjalistycznego w Pile, ale również mogą również wywołać niepotrzebny strach wśród pacjentów.