21-07-2022 | Aktualności

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek

Szanowni Pacjenci, Opiekunowie, Odwiedzający… Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja br. nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w placówkach medycznych został przedłużony i obowiązuje do dnia 31 sierpnia br.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (D.U 2022 poz. 1144).

red. szpital