21-11-2023 | Aktualności

Podziękowanie za leczenie i opiekę podczas pobytu w szpitalu

Na ręce Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pile wpłynęły serdeczne podziękowania dla personelu Oddziału Dermatologicznego. Dołączamy się do podziękowań pacjentów i bardzo serdecznie dziękujemy całemu personelowi za zaangażowanie w opiekę, a tym samym kreowanie pozytywnego wizerunku naszej placówki. 

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile stale dba o najwyższy standard opieki medycznej nad pacjentami. To właśnie dla nich pracujemy każdego dnia, aby zapewnić im kompleksową i profesjonalną pomoc. Dlatego jesteśmy niezmiernie dumni i wzruszeni, gdy otrzymujemy od pacjentów i ich rodzin słowa uznania i podziękowania za naszą pracę. 

Poniżej przedstawiamy Państwu treść ostatnich podziękowań, dziękując jednocześnie za wszystkie, jakie dotychczas otrzymaliśmy:

- Chciałbym podziękować za okazane serce, zaangażowanie, wrażliwość i troskliwą opiekę medyczną. Za duże pokłady energii, gdyż byłem osobą leżącą. Dziękuję za wspaniałą organizację przy pracy z pacjentami. Wiedza oddziału i troska o moje zdrowie są nieocenione - podkreśla pacjent Szpitala Specjalistycznego w Pile. 

Dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica to zobowiązanie do dalszego doskonalenia naszych usług medycznych i dbałości o dobro pacjentów. Chcemy, aby każdy czuł się u nas bezpiecznie i komfortowo, wiedząc, że jest w rękach doświadczonych profesjonalistów.