24-10-2022 | Aktualności

Podziękowania dla lekarza

W dniu 20 października 2022 roku około godziny 8:00 korzystałam z Poradni Okulistycznej szpitala. Chciałabym, na ręce Pana Dyrektora złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Kamila Świergosz – lekarza, który tego dnia przyjmował pacjentów w poradni.

Korzystając z poradni, doświadczyłam profesjonalizmu ww. lekarza, wrażliwości, uprzejmości i uśmiechu. Już na początku wizyty w poradni zaskoczeniem była punktualność lekarza, który nie kazał pacjentom czekać na siebie. Osobiście jestem zdania, że osoby pracujące w szpitalu nie muszą być uśmiechnięte od ucha do ucha. Ale konkretne, interesujące się pacjentem, informujące o diagnozie, toku leczenia, czyli takie, po kontakcie z którymi pacjent czuje się bezpiecznie. Jednak jak ważne zarazem jest dobre poczucie humoru personelu medycznego.

Pan Kamil Świergosz komunikuje się z pacjentem, przekaz jego informacji jest zrozumiały i prosty. To lekarz, który zainteresowany jest człowiekiem i troską o jego dobro. Dobra relacja z pacjentem jest kluczowa w leczeniu! Świadomość, że dobry lekarz i dobry człowiek czuwa nad ludzkim zdrowiem, bez wątpienia dodaje sił i pomaga w leczeniu.

Cieszę się i jestem wdzięczna, że mogłam spotkać takiego lekarza jak Pan Kamil. Jednocześnie życzę dużo pomyślności, zdrowia oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Z wyrazami wdzięczności

Pacjentka Beata B.