30-06-2022 | Aktualności

Pilski szpital jednym z najlepszych w Polsce!

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zdobył Certyfikat Akredytacyjny. – Certyfikat to dowód, że udzielane przez naszą placówkę świadczenia zdrowotne odbywają się na najwyższym poziomie, w oparciu o zasady wszelkiej staranności, a oferowana Pacjentom opieka jest bezpieczna i skuteczna – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Decyzja o przystąpieniu do przeglądu akredytacyjnego miała miejsce w sierpniu 2019 roku, czyli w momencie, gdy dyrektorem pilskiego szpitala został Wojciech Szafrański. -  Dzięki naszej determinacji, dzisiaj możemy mówić o ogromnym sukcesie – podkreśla dyrektor Wojciech Szafrański.

Wizytacja z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia odbyła się w dniach 6-8 kwietnia i zakończyła sukcesem. Zdobywając certyfikat akredytacyjny pilski szpital znalazł się w niewielkim gronie wyróżnionych placówek medycznych.

- Certyfikat akredytacyjny posiada jedynie 171. placówek medycznych (publicznych, jak i prywatnych) na 1300 podmiotów funkcjonujących na rynku usług ochrony zdrowia. Dlatego to wyróżnienie jest ogromnym powodem do dumy dla pracowników, dyrekcji i organu założycielskiego, czyli Starostwa Powiatowego w Pile – mówi Beata Szafraniec, zastępca dyrektora ds. finansowych i organizacji i dodaje, że wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług: - Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria.

Certyfikat Akredytacyjny został przyznany pilskiemu szpitalowi na okres trzech lat.  Po tym czasie zostanie on zweryfikowany przez komisję Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostkę podlegającą pod Ministerstwo Zdrowia.

red. szpital