18-08-2022 | Aktualności

OŚWIADCZENIE - Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

W odniesieniu do treści materiału prasowego opublikowanego na stronie internetowej „Wprost” w dniu 18 sierpnia 2022 r. pod tytułem „Starosta chwalił się dotacją, którą Szpital w Pile musiał oddać. „Nie dotrzymał zapisów umowy” autorstwa red. Piotra Barejki, Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z całą stanowczością stwierdza, że zawarta w artykule informacja, iż Szpital zwrócił kwotę 600 000,00 zł dotacji udzielonej na zakup mammografu jest nieprawdziwa.

W momencie, gdy pojawiły się wątpliwości co do sposobu rozliczenia dotacji, wynikające z zaniedbania byłego pracownika księgowości, Ministerstwo Zdrowia zostało o tym fakcie niezwłocznie zawiadomione przez Dyrekcję Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Przedstawione przez Szpital wyjaśnienia, w tym zakresie, w szczególności dotyczące zrealizowanego celu dotacyjnego, spotkały się z akceptacją Ministerstwa Zdrowia, na mocy umowy z dnia 21 sierpnia 2021 r.

Dyrekcja Szpitala po raz kolejny potwierdza informację, którą przekazywała wielokrotnie(!) już red. Barejce, iż Szpital nie zwracał Ministerstwu Zdrowia żadnych środków związanych z realizacją zadania zakupu mammografu.

 

Dyrektor Wojciech Szafrański

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica