20-02-2023 | Aktualności

OFERTA PRACY: Inspektor w Dziale Obsługi Prawnej - Sekcji Administracyjnej

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zatrudni pracownika w Dziale Obsługi Prawnej - Sekcji Administracyjnej na stanowisko: Inspektor.
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

1. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, pism, porozumień, ich ewidencjonowanie i aktualizacja,

2. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie koordynacji prac wspólnych dotyczących wprowadzania regulaminów, instrukcji, aktualizacji zakresów zadań komórek organizacyjnych

3. Przygotowywanie umów, aneksów w porozumieniu z radcą/ adwokatem w zakresach wynikających z działalności Szpitala i ich ewidencjonowanie,

4. Przygotowywanie projektów aktualizacji Statutu, regulaminu organizacyjnego Szpitala,

5. Prowadzenie spraw związanych z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą i Krajowym Rejestrem Sądowym,

6. Obsługa techniczna posiedzeń Rady Społecznej oraz innych organów kolegialnych Szpitala,

7. Prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych i dokumentacji z tym związanej.

Więcej informacji w zakładce: Kariera.