12-07-2022 | Aktualności

Nowoczesna winda dla osób z niepełnosprawnościami

Trwa modernizacja windy nr 3 (8-przystankowej) umiejscowionej w budynku szpitalnym. Realizacja inwestycji odbywa się w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich pn. „Dostępność Plus dla Zdrowia”.

Inwestycja realizowana jest z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, dlatego zostanie wyposażona m.in.  w urządzenie informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe oraz kierunku jazdy. Przed drzwiami umieszczone zostaną oznaczenia odnośnie pięter w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ścian oraz oznaczeniami pismem Braille’a. Dodatkowo winda zostanie wyposażona w urządzenie umożliwiające jej wezwanie oraz sterowanie kabiną bez użycia rąk.

Z uwagi na osoby z niepełnosprawnością słuchu (niekomunikujące się mową werbalną) w wyposażeniu windy znajdzie się kamera umożliwiającą pracownikom obsługi technicznej podgląd wnętrza kabiny. Ponadto kabina zostanie przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich.

***

Dzięki  dofinansowaniu z programu „Dostępność Plus dla Zdrowia” Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica  będzie mógł – jeszcze bardziej niż dotąd – dostosować się do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Więcej informacji na temat Programu zjadą Państwo w zakładce: https://szpitalpila.pl/o-nas/dofinansowania oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-dostepnosc-plus

red. szpital