21-06-2022 | Aktualności

Ministerstwo Zdrowia przedłuża pracę Zespołu do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej

Zespół, który miał m.in. zaproponować rozwiązania usprawniające udzielanie świadczeń, nie zakończy pracy zgodnie z planem, czyli 30 czerwca.

Zespół ds. usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej został powołany przez Ministra Zdrowia w sierpniu 2021 r. i miał zakończyć prace do końca czerwca tego roku. Zgodnie z nowym zarządzeniem Ministra Zdrowia, prace te mogą potrwać kolejne 9 miesięcy - zespół ma zakończyć działalność nie później niż do końca marca 2023 roku.

Zmienia się też przewodniczący Zespołu i jego zastępca - przewodniczącym jest dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia - aktualnie jest nim Piotr Węcławik (a nie, jak dotychczas, wiceminister odpowiedzialny za ten departament), a zastępcą przewodniczącego - zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MZ.

Zadania zespołu ds. usprawnienia NiŚPZ:

1) opracowanie kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, w szczególności:

  • podniesienie skuteczności udzielanej pomocy,
  • poprawa koordynacji i efektywności udzielanej pomocy;

2) proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

3) monitorowanie i analizowanie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

4) dokonywanie korekt przyjętych rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działalności Zespołu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 21 czerwca 2022 r

na podst.: https://pulsmedycyny.pl/

Źródło: Puls Medycyny

fot. iStock