05-07-2022 | Aktualności

Lek. Dariusz Newski otrzymał Srebrnego Eskulapa 2022

Złotym Eskulapem odznaczani są lekarze i lekarze dentyści po 50 latach od uzyskania prawa wykonywania zawodu, natomiast Srebrne Eskulapy są przyznawane po 25 latach. Otrzymują je tylko te osoby, które swoją postawą oraz osiągnięciami zawodowymi stanowią wzór do naśladowania dla koleżanek i kolegów.

      W tym roku Delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Pile przyznała 18 Złotych oraz 12 Srebrnych Eskulapów. Wśród odznaczonych lekarzy znalazł się lek. Dariusz Newski, na co dzień lekarz pracujący w Oddziale Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

***

Lek. Dariusz Newski ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1997 roku. W latach 19970-1998 odbył staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Mikołowie, a w latach 1995 do 1998 pracował w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach - początkowo jako sanitariusz, a następnie jako lekarz.

W 1998 roku lek. Dariusz Newski rozpoczął pracę w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Gołańczy. Od 2000 roku - w ramach wolontariatu - rozpoczął pracę i specjalizację z pediatrii na Oddziale Dziecięcym w Pile, w międzyczasie dyżurował w Pogotowiu Ratunkowym i Pomocy Nocnej i Świątecznej w Nakle nad Notecią. Krótko po tym jak lek. Dariusz Newski zdał egzamin i otrzymał tytuł specjalisty z zakresu pediatrii, został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

W 2007r. lek. Dariusz Newski rozpoczął specjalizację z Kardiologii Dziecięcej w Klinice Kardiologii Dziecięcej w Poznaniu, w 2012r. otrzymując tytuł specjalisty w zakresie kardiologii dziecięcej, rozpoczął pracę w Poradni Kardiologicznej dla Dzieci.

red. szpital/  https://wil.org.pl