30-06-2022 | Aktualności

Kolejne pielęgniarki opuszczają Uczelnię z dyplomem

W tym roku, medyczny rynek pracy zyska 30 doskonale wykształconych pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy właśnie zakończyli edukację w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, a ponad 30, już pracujących pielęgniarek, uzupełniło wykształcenie na studiach magisterskich.

- Gratuluję absolwentkom i absolwentom kierunku pielęgniarstwa, życząc owocnej pracy na rzecz Pacjenta. Jestem przekonany, że Uczelnia doskonale wykształciła swoją młodą kadrę. Jesteśmy otwarci na współpracę – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Należy podkreślić, że Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, przyznała kierunkowi pielęgniarstwo w ANS w Pile akredytacją na kolejnych 5 lat.

Źródło (więcej informacji i zdjęć): https://ans.pila.pl/aktualnosci/kolejne-pielegniarki-opuszczaja-uczelnie-z-dyplomem-1583.html