17-06-2022 | Aktualności

Kampania społeczna Przyjaźni Mamom Rh(-)

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, który realizuje świadczenia szpitalne oraz ambulatoryjne w zakresie położnictwa i ginekologii, dołączył w ramach  kampanii do Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-).

Celem nadrzędnym kampanii jest wyrównanie dostępu do profilaktyki  śródciążowej.

Kobiety w ciąży mogą liczyć na niezbędną edukację na temat konfliktu serologicznego oraz zastosowanie profilaktyki śródciążowej w przypadku wystąpienia wskazań. Każda kobieta, która ma potwierdzoną  niezgodność antygenową oraz brak przeciwciał stwierdzony w teście Coombusabędzie mogła liczyć na podanie immunoglobuliny anty -D, bez względu na to, gdzie prowadzi ciąże.

Pilski szpital zaangażował się w kampanię dla dobra kobiet ciężanych Rh(-), aby profilaktyka konfliktu była równo dostępna dla wszystkich pacjentek.

Jesteśmy Placówką Przyjazną Mamom Rh(-). Kobiety w ciąży są obejmowane niezbędną edukacją na temat konfliktu serologicznego, oraz profilaktyką śródciążową w przypadku wystąpienia wskazań. Każda kobieta, która ma potwierdzoną niezgodność antygenową, oraz brak przeciwciał anty-D stwierdzony w teście Coombsa, będzie mogła mieć podaną immunoglobulinę anty-D, bez względu na to, gdzie prowadzi ciążę.

DROGA MAMO!
Pamiętaj, aby umawiając się na podanie immunoglobulinę anty-D pomiędzy 28 a 30 tygodnim ciąży skontaktować się z naszą placówką pod nr tel.: 67 210 66 53 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 14.00) i przynieść na wizytę świeżo wykonane badanie przeciwcaił anty-D.