06-10-2022 | Aktualności

Gratulacje dla kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej

W związku z decyzją JM Rektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy o nominacji i powołaniu, z dniem 1 października, dr n. med. Przemysław Drobik został powołany na stanowisko docenta.

Pragniemy nadmienić, iż doc. dr n. med. Przemysław Drobik w Szpitalu Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej od 2015 roku.

Panu Docentowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i naukowych.

 red. szpital